№ 1(7) (2021): Науковий вісник : Державне управління

					##issue.viewIssueIdentification##

Публікації випуску наукового вісника : Державне управління №1 (7) 2021  присвячені:

 розв’язанню проблем та перспектив державного управління в Україні в умовах глобалізації, формування механізмів саморегулювання професійної діяльності телерадіоорганізацій,  стратегічного планування розвитку територіальних громад;

 визначенню основних складових економічної безпеки держави, критичного протиріччя у функціонуванні системи управління попередженням та мінімізацією наслідків виникнення надзвичайних ситуацій, пандемії як збурювального впливу в системі управління екстреним реагуванням;

аналізу провадження державної політики трансформації ринку праці в умовах цифрової епохи, світового досвіду формування культури безпеки протимінної діяльності та можливості імплементації його в Україні, передумов та еволюції впровадження політики ревіталізації міст у Німеччині, стану нормативно-правового регулювання міжвідомчої взаємодії  органів державної влади та місцевого самоврядування, феномена лідерства на державній службі, використання інноваційних форм здобуття освіти в системі підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

презентації  методики розподілу сил між елементами оперативного шикування зведеного загону міністерства внутрішніх справ, результатів дисертаційного дослідження в частині аналізу ефективності діяльності органів місцевого самоврядування з організації безпеки життєдіяльності територіальних громад на основі економетричного моделювання.

Опубліковано: 2021-03-15

Весь випуск

Статті