Збірник наукових праць «Науковий вісник: державне управління» (далі - збірник) заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Збірник був офіційно зареєстрований у 2018 році, свідоцтво КВ-23583-13423Р.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (Додаток 4) журналу «Науковий вісник: державне управління» присвоєно категорію “Б” із державного управління.

Збірнику присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2618-0065.

Збірник виходить 1 раз на рік.

Засновниками збірника є Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”.

Збірник виходить у науковому партнерстві із Всеукраїнською Асамблеєю докторів наук з державного управління.

Збірник призначений для публікації наукових статей науковців та практиків державного управління, викладачів, здобувачів, аспірантів, молодих вчених.

Публікація матеріалів у  збірнику здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що пред'являються до наукових фахових видань України.

Редакційна колегія збірника сформована із міжнародних та вітчизняних фахівців окремих напрямів галузі "Державне управління".

В обов’язковому порядку, збірник надсилається усім авторам, здійснюється розсилка до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Національного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів державної влади, обласних державних адміністрацій та бібліотек України.

Галузь та проблематика

Збірник висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми публічного урядування у сфері цивільного захисту.

Рубрики збірника:

  1. Теорія та історія державного управління;
  2. Функціонування і розвиток механізмів державного управління;
  3. Практичні аспекти державного регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
  4. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  5. Державне управління у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;
  6. Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та розвитку сил цивільного захисту;
  7. Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.