Про журнал

Журнал «Науковий вісник: Державне управління» (далі - журнал) заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Журнал був офіційно зареєстрований у 2018 році, у звязку із зміною засновника переєстрований у 2020 році (свідоцтво 24509-14449ПР від 20.07.2020).

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (Додаток 4) журналу «Науковий вісник: державне управління» присвоєно категорію “Б” із державного управління (у звязку із зміною засновника журналу переєстровано Наказом МОН України від 26.11.2020 №1471)

Журналу присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2618-0065.

Журнал виходить 2 рази на рік (з 2022 р.).

Засновниками журналу є Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту та Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”.

Журнал призначений для публікації наукових статей науковців та практиків державного управління, викладачів, здобувачів, аспірантів, молодих вчених.

Публікація матеріалів у журналі здійснюється за умови дотримання авторами редакційних вимог, що пред'являються до наукових фахових видань України.

Редакційна колегія Журналу сформована із міжнародних та вітчизняних фахівців окремих напрямів галузі "Публічне управління та адміністрування".

 Відповідно до вимог чинного законодавства  здійснюється розсилка обов'язкового примірника, а також електронна копія розміщується у відповідних наукових базах.

Галузь та проблематика

Журнал висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми публічного урядування у сфері цивільного захисту.

Рубрики журналу:

  1. Теорія та історія державного управління;
  2. Функціонування і розвиток механізмів державного управління;
  3. Практичні аспекти державного регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
  4. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
  5. Державне управління у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;
  6. Дослідження, розробки, проекти з питань публічного управління та розвитку сил цивільного захисту;
  7. Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.