Імена та електронні адреси авторів статей збірника будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього збірника, не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.