Архіви

 • Науковий вісник : Державне управління №4(10)
  № 4(10) (2021)

  У випуску:

  безпекова складова та іншомовна компетенція в структурі  фахової компетентності здобувачів вищої освіти з публічного управління та адміністрування;

  позиції лідера у структурі державного управління та статус військово-цивільних адміністрацій;

  світові практики публічного управління сферою благоустрою міст та антикризового менеджменту;

  матеріальні резерви в структурі механізму державного управління у сфері цивільного захисту та інституційні особливості державного регулювання споживчого ринку України

 • Науковий вісник: Державне управління
  № 2(8) (2021)

  Статті чергового випуску наукового вісника: Державне управління присвячені:

  висвітленню проблематики розвитку державно-приватного партнерства: в аграрному секторі економіки та сфері інформаційної та кібербезпеки; аналізу публічної служби на основі інституціонального підходу; дослідженню питань розвитку державного управління системою цивільного захисту та її складових; визначенню напрямів у стратегічному плануванні розвитку територіальних громад; вивченню кращих практик підготовки (професійного розвитку) державних службовців.

 • Науковий вісник : Державне управління
  № 1(7) (2021)

  Публікації випуску наукового вісника : Державне управління №1 (7) 2021  присвячені:

   розв’язанню проблем та перспектив державного управління в Україні в умовах глобалізації, формування механізмів саморегулювання професійної діяльності телерадіоорганізацій,  стратегічного планування розвитку територіальних громад;

   визначенню основних складових економічної безпеки держави, критичного протиріччя у функціонуванні системи управління попередженням та мінімізацією наслідків виникнення надзвичайних ситуацій, пандемії як збурювального впливу в системі управління екстреним реагуванням;

  аналізу провадження державної політики трансформації ринку праці в умовах цифрової епохи, світового досвіду формування культури безпеки протимінної діяльності та можливості імплементації його в Україні, передумов та еволюції впровадження політики ревіталізації міст у Німеччині, стану нормативно-правового регулювання міжвідомчої взаємодії  органів державної влади та місцевого самоврядування, феномена лідерства на державній службі, використання інноваційних форм здобуття освіти в системі підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

  презентації  методики розподілу сил між елементами оперативного шикування зведеного загону міністерства внутрішніх справ, результатів дисертаційного дослідження в частині аналізу ефективності діяльності органів місцевого самоврядування з організації безпеки життєдіяльності територіальних громад на основі економетричного моделювання.

 • Науковий вісник: Державне управління
  № 4(6) (2020)

  У даному випуску більшість статей присвячена проблематиці державного управління у сфері цивільного захисту:  нормативно-правовому механізму, викладенню пропозицій щодо організації взаємодії між органами управління під час реагування на надзвичайні ситуації; результатів практичного дослідження організації функціонування територіальних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту.  Також своє місце знайшло висвітлення результатів досліджень з вирішення проблем цифровізації органів державного управління, їх інформаційної відкритості, аналізу світових практик державного управління функціонуванням національних систем управління ризиками.   

  Для цитування: Науковий вісник : Державне управління №4(6) 2020

 • Науковий вісник: Державне управління
  № 3(5) (2020)

  У цьому номері видання ви ознайомитеся зі шляхами удосконалення процесу інформаційної відкритості органів публічної влади у сфері цивільного захисту; дослідженнями особливостей фінансування пожежних установ, враховуючи існуючі та впроваджуючи додаткові матеріальні ресурси; аналізом ефективності застосування соціолінгвістичного методу у моніторингу мовно-національної ситуації в окремих регіонах країни. І хоча, на перший погляд, така проблематика не стосується державного управління у сфері цивільного захисту, однак, в тій чи іншій мірі її розв’язання впливає на вирішення проблем цивільної безпеки, зокрема, національної безпеки – в цілому.

 • Науковий вісник: Державне управління
  № 2(4) (2020)

  У цьому номері видання ви познайомитеся з проблемними аспектами державного регулювання інвестиційними процесами у будівництві соціального житла як надважливої складової розвитку держави та об’єкту уваги теоретиків та практиків; особливостями державного управління економікою регіонів на інвестиційній основі в умовах сталого розвитку; національними особливостями визначення правового статусу депутата місцевої ради (органів місцевого самоврядування) в державах-членах ЄС. Особливий інтерес становлять і публікації з питань особливостей формування об’єктно-предметної сфери  державного управління медіацією в Україні.

 • Науковий вісник: Державне управління
  № 1(3) (2020)

  У першому цьогорічному номері актуальними є публікації щодо досліджень електронного вирішення спорів у галузі Інтернет та ІТ-технологій. Розглянуті основні етапи державно-правового врегулювання та правові аспекти щодо доцільності та актуальності упровадження альтернативного механізму врегулювання спорів на прикладі вітчизняних та зарубіжних країн.

  Досліджено концептуальні підходи щодо вдосконалення державного регулювання екологічного виховання учнів закладів загальної середньої освіти. Акцентована увага на тому, що державне екологічне управління - це діяльність державних органів, спрямована на організацію збереження, відтворення і використання навколишнього природного середовища, охорони екологічних прав і інтересів. Визначено компетенції, за якими слід здійснювати професійне оцінювання фахівців дослідно-випробувальних лабораторій територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та запропоновано найбільш ефективні методи оцінювання та багато іншого.

 • Науковий вісник: Державне управління
  № 1(2) (2019)

  У другому випуску журналу "Науковий вісник: державне управління" досліджено  основні методологічні підходи  до здійснення державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні. Розгляд активного, пасивного, нейтралізуючого методологічних підходів до забезпечення державного управління у сфері забезпечення пожежної безпеки дозволив довести положення щодо доцільності їх комплексного застосування при домінуючій ролі активного (упереджувального, праксеологічного) підходу, направленого на активну превенцію самого факту виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

  У журналі аналізується питання організації влади за рахунок децентралізації, що зменшує кількість прийняття рішень державою, передаючи деякі повноваження у вирішенні питань в окремих сферах регіональним органам влади, які не відносяться до виконавчої влади та не перебувають під її впливом.

  З'ясовано особливості формування державного механізму нормативно-правового регулювання соціального будівництва в країнах Європейського Союзу та можливості його використання в системі державного регулювання України. 

  Обгрунтовано проблемні питання, які заважають ефективному управлінню заходами у сфері психологічного захисту населення. Наголошено, що існуюча нормативна база є досить сучасною, але  координаційна роль центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту в її створенні не відслідковується.

 • Науковий вісник: Державне управління
  № 1(1) (2018)

  У першому випуску журналу "Науковий вісник: державне управління" опубліковано результати наукових досліджень вчених-економістів, науковців-практиків  та інших закладів вищої освіти. У журналі розглядаються актуальні питання державного управління та економічної теорії, представлено результати досліджень важливих напрямів діяльності різних сфер і галузей державного управління.