Науковий вісник: Державне управління https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu <p>Збірник наукових праць «Науковий вісник: державне управління» заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі державного управління та інтеграції його в світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів досліджень.</p> Український неауково-дослідний інститут цивільного захисту uk-UA Науковий вісник: Державне управління 2618-0065