Науковий вісник: Державне управління https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu Український неауково-дослідний інститут цивільного захисту uk-UA Науковий вісник: Державне управління 2618-0065