МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ СИЛ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ОПЕРАТИВНОГО ШИКУВАННЯ ЗВЕДЕНОГО ЗАГОНУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Автор(и)

  • Вадим Євсєєв Національна академія Національної гвардії України
  • Віталій Панченко Національна академія Національної гвардії України
  • Олександр Запара Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1(7)-120-139

Ключові слова:

методика, оперативне шикування, зведений загін, Національна поліція, Національна гвардія України, Міністерство внутрішніх справ, ліквідація, епідемія, пандемія.

Анотація

В статті обґрунтована актуальність обраного напряму дослідження, яка полягає у існуванні невідповідності між потребою у проведенні розподілу сил між елементами оперативного шикування зведеного загону Міністерства внутрішніх справ та недосконалістю науково-методичного апарату, який би дозволив зробити це достатньо обґрунтовано. Визначено, що одним із шляхів подолання вказаної невідповідності є розроблення інструменту механізму державного управління силами цивільного захисту у вигляді методики розподілу сил між елементами оперативного шикування зведеного загону Міністерства внутрішніх справ, який створюється для участі у ліквідації наслідків епідемії (пандемії). Авторами підкреслено, що зазначена методика має дозволяти проводити розподіл сил між елементами оперативного шикування зведеного загону на основі визначення важливості, терміновості та пріоритетності виконання поставлених завдань. В роботі проведений аналіз останніх досліджень і публікацій за тематикою дослідження. Результати проведеного аналізу дозволяють стверджувати, що існуючий науково-методичний апарат міг бути корисним для вирішення часткових завдань дослідження, утім не давав цілковитої можливості щодо розподілу сил між елементами оперативного шикування зведеного загону Міністерства внутрішніх справ на основі важливості, терміновості та пріоритетності виконання поставлених завдань. Зазначено, що при проведенні дослідження були використані наступні методи дослідження: вивчення літератури та документів, аналіз, узагальнення, прогнозування, вивчення та узагальнення досвіду, метод (матриця) Ейзенхауера, метод експертних оцінок, метод апріорного ранжирування, метод (коефіцієнт конкордації) Кендалла, багатокритеріальна оптимізація. В статті представлена блок-схема методики розподілу сил між елементами оперативного шикування зведеного загону Міністерства внутрішніх справ, який створюється для участі у ліквідації наслідків епідемії (пандемії), і наведені приклади розподілу завдань за категоріями на основі важливості та терміновості їх виконання, а також ранжирування зазначених завдань за пріоритетністю виконання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-15