Редакційний штат

д-р держ. упр., проф.

Петро ВОЛЯНСЬКИЙ (голова)

 ІДУ НД ЦЗ

E-mail : idundcz@dsns.gov.ua 

ORCID : https://orcid.org/0000-0001-9465-6593

WoS : https://publons.com/researcher/3759583/volynsky-p-b/

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203928338&eid=2-s2.0-85053637720

Google Scholar : https://cutt.ly/exGxSNd

д-р держ. упр., проф.

Олександр ТВЕРДОХЛIБ (заступник)

 ІДУ НД ЦЗ

 

E-mail : osio@i.ua

ORCID : http://orcid.org/0000-0002-1502-2937

WоS : https://publons.com/researcher/1661184/oleksandr-tverdokhlib/

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189046272

Google Scholar : https://cutt.ly/XxF1gbu

 

д-р наук (суспільні науки (науки з безпеки)

Януш ГЕРШЕВСЬКИЙ  (Польща)

Інститут безпеки і менеджменту Поморської академії (м. Слупськ)

E-mail : janusz.gierszewski@apsl.edu.pl 

ORCID :  https://orcid.org/0000-0002-8420-7900 

Google Scholar : https://cutt.ly/HxGuj9H

 

д-р права, PhD, доц.,  L,L.M., МBA

Віцен ВЛАСТИМІЛ 

(Словаччина)

Університет економіки та управління в галузі державного управління в Братиславі

E-mail: baron@zmail.sk 

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-1336-5549

   

 

д-р наук (економ.), доц.

Марцін КЕНСІ

(Польща)

Факультет прикладних наук, Вища школа економіки в Бидгощі

E-mail : marcinkesy@interia.eu

ORCID : https://orcid.org/0000-0003-3604-4702

Google Scholar : https://cutt.ly/dxF7uiy

 

 

д-р права, PhD, L,L.M., МBA

Йозеф ЗАТЬКО 

(Словаччина)

Європейський інститут безперервної освіти (Братислава)

E-mail : eeda@eeda.sk

ORCID :  https://orcid.org/0000-0003-2422-0131

 

 

д-р держ. упр., проф.

Андрій СЕМЕНЧЕНКО

HKEK

 

E-mail : andrii.semenchenko@gmail.com

ORCID : https://orcid.org/0000-0001-6482-3872

 

 

д-р держ. упр., проф.

Анна ТЕРЕНТ’ЄВА

ІДУ НД ЦЗ

 

E-mail : teren_a@ukr.net

ORCID : http://orcid.org/0000-0003-3881-5865

WoS : https://publons.com/researcher/2039123/anna-terentieva/

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6505702355&zone=

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=0RxDCZgAAAAJ

д-р держ. упр., проф.

Микола АНДРІЄНКО

ІДУ НД ЦЗ

E-mail : andnv@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-9222-4831

WoS : https://publons.com/researcher/1773628/mykola-andriyenko/

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219947491

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=xpJFPqkAAAAJ&hl=ru

 

 

д-р держ. упр., проф.

Петро ГАМАН

ІДУ НД ЦЗ

 

E-mail : haman_p.i@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-3239-8936

WoS : https://publons.com/researcher/1773662/petro-haman/

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AxK6zVwAAAAJ

д-р. пед. наук, доц.

Віктор МИХАЙЛОВ

ІДУ НД ЦЗ

E-mail : mvn2006@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-5629-1500

WoS : https://publons.com/researcher/2012972/viktor-vm-mikhailov/

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203930664&eid=2-s2.0-85053637720

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=u8E-iUJ1lWkC

 

д-р держ. упр., доц. 

Сергій АНДРЕЄВКиївський національний університет будівництва і архітектури

 

E-mail : andreyev.doc@gmail.com  

ORCID : http://orcid.org/0000-0002-8231-8105

WoS: Researcher ID: AGB-8560-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hDP_McYAAAAJ&hl=uk 

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209463999

 

д-р держ. упр., проф. 

Сергій БЄЛАЙ

Національна академія Національної гвардії України 

 

E-mail : belwz3@ukr.net

ORCID : http://orcid.org/0000-0002-0841-9522

Scopus : 57217945083

WoS : ResearcherID L-9603-2018

Google Scolar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=6oJWycAAAAAJ&hl=ru

 

 

 

 

д-р держ. упр., проф.

Наталія ВАСИЛЬЄВА

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка 

E-mail : vasilyeva.nadu@gmail.com   

ORCID : http://orcid.org/0000-0002-3128-7767

Researcher ID : AAC-1393-2020

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HlEoTysAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

д-р держ. упр., проф.

Сергій МАЙСТРО

Національний університет цивільного захисту України 

E-mail : maystro_sv@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0003-3035-4304

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=eEOEINAAAAAJ&hl=ru

 

д-р держ. упр., проф.  

Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО

Харківський національний медичний університет

E-mail: mel_doc@ukr.net

ORCID : https//orcid.org/0000-0001-5021-9025

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=EoIA3vUAAAAJ

 

д-р  держ. упр., проф.

Микола ЛАТИНІН

Харківський націнальний університет імені В.Н.Каразіна

 

E-mail: general.kbuapa.kharkov@gmail.com

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-7917-4518

д-р наук держ. упр., проф.

Євген РОМАТ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

E-mail: romatev@i.ua

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-5028-1379

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203899485

WоS : https://publons.com/researcher/2218486/evgeny-romat/

 

 

д-р держ. упр., доц.

Ірина ГРИЩЕНКО

Національний університет біоресурсів і природокористування України

E-mail : Gryschenkoiryna@ukr.net,

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-8191-1177

Google Scholar : https://cutt.ly/MceWCY9

 

д-р держ. упр., доц.

Сергій ПРИЛІПКО

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

E-mail : agroadvice@ukr.net 

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-6116-328X

WoS : https://publons.com/researcher/G-1949-2018/  

Google Scholar : https://cutt.ly/wxGqbyv

 

д-р держ. упр., проф.

Оксана 

ПАРХОМЕНКО-КУЦЕВІЛ

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

E-mail : pkoi@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0002-0758-346X

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2dzHkEsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

д-р держ. упр., проф.

Інна СУРАЙ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

E-mail: suray.inna@gmail.com

ORCID : https//orcid.org/0000-0003-4377-2724

Scopus :

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215425591

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=34Jb1_kAAAAJ&view_op=list_works

д-р з держ.упр., проф., 

Інна СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА

МАУП

 

E-mail: innaorlova@ukr.net

ORCID : https://orcid.org/0000-0001-9227-7426

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57204214125

WoS : https://publons.com/researcher/2121452/inna-andriivna-semenets-orlova/

Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=KJATsFYAAAAJ&hl=ru