ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СУСПІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Васильєва Національна академія державного управління при Президентові України
  • Тетяна Ящук Національна академія державного управління при Президентові України

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1(7)-26-39

Ключові слова:

публічне управління, механізми саморегулювання, телерадіоорганізації, професійна діяльність, суспільна відповідальність, комунікаційна взаємодія, зарубіжний досвід

Анотація

Авторами акцентовано увагу на проблемі низького рівня суспільної відповідальності та недовіри аудиторії до медіа, зокрема електронних, як загальнонаціональних, так і регіональних телерадіоорганізацій. Політика органів публічної влади на різних рівнях має бути спрямована на задоволення потреб усіх споживачів інформації через відповідальне ставлення та максимальне врахування їх інтересів без жодних утисків або приниження. У статті розкрито механізми саморегулювання: нормативно-правовий, інституційний, фінансовий. Дотримання демократичних принципів у роботі медіа, готовність до впровадження та ефективного використання механізмів саморегулювання є важливими факторами розвитку незалежності засобів масової інформації, тому дана тематика є об’єктом дослідження багатьох учених і практиків у всьому світі. Саморегулювання спрямоване на збалансування прав і відповідальності професійного медійного співтовариства. Незалежні засоби масової інформації беруть на себе частку відповідальності за якість суспільного дискурсу в країні при збереженні редакційної самостійності під час його формування. З метою отримання даних щодо якості, достовірності й об’єктивності наданої інформації, а також рівня довіри до медіа на постійній основі проводяться соціологічні опитування, анкетування та інші інструменти. Отримані емпіричні данні враховуються при розробці й прийняті відповідних управлінських рішень. У статті узагальнено досвід Австрії, Італії, Німеччини, Словаччини, Угорщини з впровадження механізмів саморегулювання, що дозволяє підвищити рівень суспільної відповідальності із дотриманням етичних норм і сформулювати конкретні наукові висновки та пропозиції. Наявна ситуація з недостатньої поінформованості в медійній галузі щодо ефективних механізмів саморегулювання, діалогу та солідарності при забезпеченні захисту особистих і суспільних інтересів, політичним тиском на засоби масової інформації, фінансовою залежністю від політичних еліт створює низку проблем, вирішення яких потребує формування й розвитку ефективних механізмів саморегулювання, що призведе до підвищення суспільної відповідальності професійної діяльності телерадіоорганізацій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01 — Оновлено 2021-05-19

Як цитувати

Васильєва, Н., & Ящук, Т. (2021). ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СУСПІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Науковий вісник: Державне управління, 1(1(7), 26–39. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-1(7)-26-39