У другому випуску журналу "Науковий вісник: державне управління" досліджено  основні методологічні підходи  до здійснення державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні. Розгляд активного, пасивного, нейтралізуючого методологічних підходів до забезпечення державного управління у сфері забезпечення пожежної безпеки дозволив довести положення щодо доцільності їх комплексного застосування при домінуючій ролі активного (упереджувального, праксеологічного) підходу, направленого на активну превенцію самого факту виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

У журналі аналізується питання організації влади за рахунок децентралізації, що зменшує кількість прийняття рішень державою, передаючи деякі повноваження у вирішенні питань в окремих сферах регіональним органам влади, які не відносяться до виконавчої влади та не перебувають під її впливом.

З'ясовано особливості формування державного механізму нормативно-правового регулювання соціального будівництва в країнах Європейського Союзу та можливості його використання в системі державного регулювання України. 

Обгрунтовано проблемні питання, які заважають ефективному управлінню заходами у сфері психологічного захисту населення. Наголошено, що існуюча нормативна база є досить сучасною, але  координаційна роль центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту в її створенні не відслідковується.

Опубліковано: 2019-09-26

Весь випуск

Статті