ДЕРЖАВНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ІСТОРІЯ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СОЦІАЛЬНО ЗРІЛОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ (ОФІЦЕРА)

Анотація

Визначено, що проблема патріотичного виховання воїнів збройних Сил України визначається низкою обставин – соціальнополітичною ситуацією, що склалася нині в нашій країні, перетвореннями в суспільному, політичному, економічному житті, переоцінці цінностей у свідомості людей, реформуванні Збройних сил України відповідно до сучасних світових стандартів. Доведено, що реалізація завдання вищої військової освіти сьогодення в Україні це формування майбутнього офіцера - командира військового підрозділу, як патріота і професіонала військової справи, обумовлюється необхідністю боротьби українського народу за власну честь, гідність, недоторканість кордонів української держави. Готовність випускників вищих військових навчальних закладів до виконання своїх професійних соціально значимих обов’язків, захисника української держави, спонукають не тільки високим професіоналізмом офіцера, а також патріотизмом який було закладено у курсанта під час навчання. Патріотизм не може сам по собі сформуватися на якомусь окремому навчальному предметі, він може бути сформований лише в системі професійної військової підготовки. В основу патріотичного виховання мають бути покладені історичні й культурні цінності, традиції і звичаї народу, значення яких зростає в умовах європейської інтеграції України. У зв’язку з цим патріотичне виховання є важливим державним завданням. Головною тенденцією патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до своїх Батьківщини, держави, народу, нації. Системне духовно-морального виховання має базуватися на цінностях духовної культури українського народу. Позитивним явищем сучасної освіти є те, що в новій системі цінностей, яка формується в молодого покоління, чільне місце посідають ідеї християнства.

Біографія автора

Вадим Степанович Рижиков

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу військовогуманітарних досліджень науково-дослідного управління військовогуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військовотехнічних досліджень Науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Опубліковано
2019-09-26