ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

  • Anatoliy Ivanovych Bogdanenko

Анотація

Розглянуто житлову реформу як одну з найважливіших проблем для Європейського Союзу та України. Забезпечення житлом громадськості є важливим фактором у визначенні рівня розвитку суспільства та економіки країни загалом. Проте можливість реформування житлового комплексу є вкрай важкою, оскільки на сьогоднішній день Україна перебуває в надзвичайно складній ситуації (війна на Сході, низькі темпи економічного розвитку, зростання соціальних конфліктів та напруженості). Адаптацію передового закордонного досвіду, послідовне і злагоджене функціонування усіх органів влади, бізнесу та суспільних організацій визначено як вагомий фактор досягнення більш швидкого і якісного ефекту реалізації права на соціальне житло в Україні. Встановлено, що впровадження в Україні європейського досвіду є необхідною умовою дієвої реалізації права на соціальне житло. Дійдено висновку, що будівництво житла задовольняє одну з найважливіших потреб людини - забезпечення нормальних умов проживання, що є пріоритетною галуззю державного регулювання, а саме підвищення рівня соціального забезпечення населення України. У процесі переходу до ринкових відносин відбулося зменшення житлового будівництва та старіння наявного житлового фонду, що було результатом розвалу існуючої системи державного планування у житловому секторі та подальшого усунення держави від управління процесом створення ефективного ринкового механізму забезпечення житлом населення. Курс, який Україна вибрала для інтеграції до європейської спільноти, має визначити нові стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку країни, реформувати структуру державної економіки, створити умови та можливості для всебічного розвитку людини. Встановлено, що наявність житла та його якісні характеристики є, безсумнівно, основним показником, що характеризує рівень життя населення та закріплений в Конституції України як необхідна умова для забезпечення прав і свобод громадян. Тому ступінь вирішення «житлового питання» в нашій державі з кількісної та якісної точки зору має розглядатися як визначальний критерій для наближення та дотримання європейських стандартів життя.

Біографія автора

Anatoliy Ivanovych Bogdanenko

Доктор філософії в галузі державного управління, доктор економічних наук, доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Опубліковано
2019-09-26