Поточний номер

№ 1 (2018): Наковий вісник: державне управління

У першому випуску журналу "Науковий вісник: державне управління" опубліковано результати наукових досліджень вчених-економістів, науковців-практиків  та інших закладів вищої освіти. У журналі розглядаються актуальні питання державного управління та економічної теорії, представлено результати досліджень важливих напрямів діяльності різних сфер і галузей державного управління.

 

Опубліковано: 2019-05-12

Весь випуск

Переглянути всі випуски
Вчені записки 33333333 «333333»
ISSN (Print) 33333-33333
ISSN (Online) 33333-33333

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ N 17174-5944 ПР від 18.11.2010 р.

Збірник наукових праць зареєстрований, реферується та індексується у наступних науковометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: 

- Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);
- Ulrichsweb Global Serials Directory;