ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Михайло Бачинський ПрАТ «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”» https://orcid.org/0009-0005-9906-1077

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2024-1(15)-259-271

Ключові слова:

політика, публічна політика, механізми публічного управління, публічне управління, публічне управління вищою освітою, управління вищою освітою, забезпечення якості вищої освіти, якість вищої освіти.

Анотація

Метою статті є аналіз основних засад публічного управління щодо забезпечення якості вищої освіти у єдиному європейському освітньому просторі (далі – ЄПВО). Для реалізації дослідницької мети використовувалися різноманітні методи, а саме: логічний аналіз, синтез та узагальнення. Логічний аналіз передбачав детальне вивчення міжнародних документів, що регулюють сферу забезпечення якості вищої освіти. Синтез дав змогу визначити різні аспекти реалізації системи забезпечення якості вищої освіти. Узагальнення полягало у визначенні особливостей основних нормативних засад системи забезпечення якості вищої освіти. З огляду на проведене дослідження можна зробити висновок, що забезпечення більш високої якості освіти є критичним чинником для розвитку та процвітання кожної держави. Високий стандарт освіти має прямий вплив на всі сфери життя суспільства та нації загалом. Якісна освіта сприяє створенню інноваційного потенціалу країни, формує висококваліфікованих громадян із розвиненим рівнем освіти та культури, є ключовим фактором у забезпеченні економічного зростання. Країна, що відзначається більш високим рівнем якості вищої освіти, отримує хорошу міжнародну репутацію, що привертає увагу провідних науковців та інвесторів. Таким чином, забезпечення якості вищої освіти стає стратегічною метою для будь-якої держави, оскільки вона має значний вплив на всі аспекти розвитку суспільства. Нормативне визначення забезпечення якості вищої освіти відіграє ключову роль через встановлення основних норм, принципів та процедур, які регулюють цю сферу. Це важливо для створення стійкого та передбачуваного середовища, що сприяє розвитку освіти та підвищенню її якості. Крім того, визначення механізмів контролю за якістю освіти, зокрема процедур акредитації навчальних закладів і програм, а також встановлення відповідальності за порушення норм та стандартів якості є суттєвим аспектом. Також зазначене може поліпшити міжнародну репутацію країни, збільшити привабливість для іноземних студентів та інвесторів, а також сприяти взаємному визнанню дипломів та кваліфікацій. Якісна освіта є важливою передумовою для розвитку науки й технологій, що, сприяючи створенню умов для інновацій і наукових досліджень, відкриває нові можливості для розвитку суспільства та економіки. Таким чином, нормативне визначення забезпечення якості вищої освіти є ключовим засобом для просування розвитку освітньої системи й забезпечення її ефективності та конкурентоздатності на міжнародній арені. Серед потенційних напрямів дослідження у сфері публічного управління в галузі вищої освіти варто відзначити управління забезпеченням якості освіти у цифровому навчанні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Бачинський, . М. . (2024). ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. Науковий вісник: Державне управління, (1 (15), 259–271. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2024-1(15)-259-271