До уваги авторів!

2023-03-21

Текст статті повинен бути структурований:

 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз (не перелік) останніх досліджень і публікацій (рекомендовано 10-15 джерел), в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор (переважно за останні 5 років з обов’язковим аналізом наукометричних баз Scopus, WOS, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Українська наукометрика тощо); 
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • методи дослідження (дослідницькі інструменти);
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки та напрями подальших досліджень;
 • список використаних джерел;
 • References (транслітерація). 

   Для правильного оформлення  транслітерації можна користуватися методичними рекомендаціями http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/APA-stil_vs_DSTU-2015.pdf

  Інші вимоги детально викладені у Керівництві для авторів. Прохання детально ознайомитись із зазначеним Керівництвом та неухильно дотримуватись встановлених вимог.

  З повагою, редакція наукового журналу «Науковий вісник: Державне управління».