Відкрито набір рукописів статей

2024-01-12

Шановні колеги! Відкрито набір рукописів статей в черговий номер наукового фахового видання: «Науковий вісник: Державне управління» № 1(15) 2024, включеного до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Термін подання статей – до 1 березня 2024 року. Термін видання номера – квітень 2024 року. 

Вимоги до оформлення статей викладено в розділі «Подання». Наголошуємо на дотриманні вимог щодо структури рукопису, необхідній кількості знаків в анотаціях (1800), аналізі попередніх досліджень за останні п'ять років, у тому числі й міжнародних наукометричних баз, оформленні списку використаних джерел та references.