Відкрито набір рукописів статей

2023-06-07

Шановні колеги! Відкрито набір рукописів статей в черговий номер наукового фахового видання: «Науковий вісник: Державне управління» № 2(14) 2023, включеного до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. Термін подання статей – до 01 жовтня 2023 року. Термін видання номера – листопад-грудень 2023 року.

Вимоги до оформлення статей викладено в розділі «Подання». Наголошуємо на дотриманні вимог щодо структури рукопису, необхідній кількості знаків в анотаціях (1800), аналізі попередніх досліджень за останні п'ять років, у тому числі й міжнародних наукометричних баз, оформленні списку використаних джерел та references.