ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ГАЛУЗІ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ ТА ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню електронного вирішення спорів у галузі Інтернет та ІТ-технологій. Розглянуті основні етапи державно-правового врегулювання та правові аспекти щодо доцільності та актуальності упровадженння альтернативного механізму врегулювання спорів на прикладі вітчизняних та зарубіжних країн.

Метою статті є огляд та запровадження можливостей державного та юридичного врегулювань онлайн спорів. Проаналізовано державно-правові інструменти на прикладі регламентованої платформи, а, також, підходи до побудови структури законодачої бази на прикладі зарубіжних країн.

Відзначено, що розвиток ринкових механізмів сприяє коригуванню державно-правових та суспільно-правових відносин, які досі залишаються частково неврегульованими. Це відносини, пов’язані із здійсненням онлайн та інтернет-торгівлі, онлайн-ігр, участі у соціальних мережах, передачі прав на програмне забезпечення за допомогою онлайн-сервісів та веб-сайтів.

Акцентовано увагу на тому, що саме завдяки судовій практиці щодо розроблення та застосування методів переговорів та посередництва медіація  є дієвим правовим інструментом, який надав більш широкий доступ громадян до правосуддя. Встановлено, що альтернативне вирішення спорів (далі – ADR) успішно використовується у зарубіжних державах, демонструє значні результати під час розв’язання правових спорів та допомогає розвантажити національні суди. ADR є суспільно необхідним інструментом  в арсеналі правових засобів призначених для вирішення спорів. Для ефективного використання ADR в Україні необхідно не лише формально запровадити такі способи на законодавчому рівні, а й розуміти їх сутність та зміст. У зв’язку із цим актуальним видається дослідження кожного елемента ADR.

Опубліковано
2020-02-20

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##