ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-91-99

Анотація

Державне управління в процесі свого функціонування і реалізації постає як складний феномен, що потребує розкриття й пізнання його природи. В залежності від виявлення закономірностей розгортання соціально-ціннісних засад державного управління визначається і ефективність соціальної організації, розв’язання соціально-економічних проблем та формування правової системи. Розкриття сутності та характерних рис державного управління імісцевого самоврядування в умовах столичної агломерації має, передусім, бути спрямоване на дослідження демократичних засад і принципів організації та здійснення державного управління і місцевого самоврядування в цілому, які водночас відображають іманентні якості цих феноменів з методологічних позицій їх змісту, політико-правової та соціально-управлінської природи та зумовлюють становлення столичного регіону, формування Київської столичної агломерації, а також необхідність виконання Києвом поряд із столичними функцій світового міста. Це вимагає розвитку у ньому високих технологій, економіки знань, інформаційних технологій, диверсифікованих і діючих у глобальному масштабі промислових, фінансових і обслуговуючих структур. Державне управління як владно-організуюча діяльність контрольних органів держави здійснюється і за межами системи органів виконавчої влади. Зміст влади найяскравіше виявляється в державному управлінні. Але важливо враховувати, що в будь-якій демократичній державі функції виконавчої влади здійснюються суб’єктами не лише виключно державної влади (наприклад, можуть бути делеговані органам місцевого самоврядування, іншим недержавним інституціям). Отже, частина функцій державного управління реалізується за межами виконавчої влади, але водночас частина функцій виконавчої влади може реалізовуватися за межами державного управління. В цьому полягає специфіка співвідношення понять «виконавча влада» і «державне управління». Проте в контексті даного дослідження важливим є сам факт належності незаперечного зв’язку між державною владою і державним управлінням, що дає можливість наголошувати про спільність їх ціннісних характеристик і ознак. У статті розкрито стуність та основні принципи державного управління.

Біографія автора

Євген Олександрович Романенко

доктор наук з державного управління, професор, проректор Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, 02000, Україна тел.: (044) 490-95-05

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Як цитувати

Романенко, Є. О. (2019). ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Науковий вісник: Державне управління, (1(1), 91–99. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-91-99