В УКРАЇНІ З’ЯВИТЬСЯ НОВЕ ПЕНСІЙНЕ ВІДОМСТВО

Анотація

Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої  системи,   передбачає  створення  в   ній   ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян. В цьому контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян. Протягом останніх 30 років у багатьох країнах cвітy розпочалися соціальні реформи, складовою яких е реформування пенсійних систем. Метою соціальних та пенсійних реформ е підвищення ефективності державного соціального захисту i соціального страхування населення, у тому числі, забезпечення фінансової стабільності фондів обов’язкового соціального страхування та пенсійних систем. Останнє необхідно для захисту майбутніх пенсіонерів від стрімкого зменшення розміру державних пенсій у майбутньому.

Час, коли держава несла повну відповідальність за вирішення практично всіх соціальних проблем своїх громадян, минув. У результаті проведення зазначених вище реформ у країнах з’являються нові види як державних, так i недержавних, але публічних фондів. Це - фонди обов’язкового соціального страхування населення (які, за своєю економічною природою, є так званими "солідарними" фондами) та накопичувальні пенсійні фонди, (які за своєю економічною природою, є так званими "накопичувальними" фондами).

Необхідність ефективного регулювання відносин щодо утворення, управління, розподілу та використання коштів нових видів публічних фондів вимагає чіткого вирішення багатьох практичних та теоретичних проблем, а також створення відповідного нового законодавства.

Зазначено, що для відновлення належного рівня пенсійного забезпечення в Україні необхідним є впровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення як додаткового елемента пенсійної системи (так званого другого рівня), з метою формування пенсійних накопичень та збільшення сукупного коефіцієнта заміщення як головного індикатора достатності пенсійних виплат.

Опубліковано
2020-04-25