ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ СФЕРИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що швидкі темпи розвитку комунікаційних і інформаційних технологій вимагають належних швидких змін від державного управління. Це, зокрема, стосується освітньої ланки управління, через те що поза увагою управлінців не може лишатися широкий спектр можливостей віртуального простору, який є ефективним середовищем для отримання знань, пошуку потрібної інформації та соціальної взаємодії. Проаналізовано застосування іноземного досвіду впровадження електронного урядування в освітню сферу. Розглянуто основні моделі електронного урядування. Зазначено, що найбільш цікавою, просунутою та універсальною є англо-американська модель електронного урядування, адже характеризується наявністю горизонтальних, вертикальних та інфраструктурних зв’язків, а також зв’язків між урядом та громадами. Континентально-європейська модель поширена в більшості країн Західної, Центральної та Східної Європи. Встановлено, що до основних переваг наступної - австралійської моделі відносять здатність забезпечувати оптимальну структуру для управління та фінансування освітніх закладів виходячи з єдиної політики електронного урядування. За власною побудовою модель електронного урядування України подібна до моделей інших країн. Проведений аналіз стану розвитку електронного урядування у сфері освіти України дає змогу говорити про те, що інформаційний матеріалів наведено досить багато, вони охоплюють широкий спектр освітніх послуг. Українська модель електронного урядування, перебуваючи в процесі формування, може багато чого запозичити зі світового досвіду функціонування електронного урядування. Для України досвід англо- американської моделі у сфері освіти може бути корисним в аспекті модернізації державного управління – збільшення можливостей самостійного пошуку інформації в online режимі, без безпосереднього контакту з держслужбоцем.

Опубліковано
2020-04-25