ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анна Мунько Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10-95-115

Ключові слова:

державне регулювання, споживчий ринок, саморегулювання споживчих ринків, інституційне середовище, трансакційні витрати, обмежена раціональність взаємодії сторін.

Анотація

Eкономічні, політичні, соціально-правові рамки взаємодії між суб’єктами споживчого ринку формуються в інституційному середовищі як сукупності «правил гри» (правила, настанови, норми, санкції тощо),. Суб’єктна структура регуляторного впливу на споживчому ринку представлена державними, регіональними інститутами та організаціями, які є не тільки інститутами політичної влади, а й громадськими інститутами, котрі формують соціально-правове поле функціонування економічних агентів. Зазначені суб’єкти забезпечують функціональну основу реалізації організаційно-інституційного управління споживчим ринком в Україні. Метою статті є дослідження інституційних аспектів відносин, що виникають в процесі державного впливу і саморегулювання споживчих ринків, регулювання їх розвитку як системи заходів з державного програмування структури економіки України та областей. Розглянуто безперервний процес впливу на ринок з боку попиту і пропозиції, а також боротьби із «тіньовою» економікою, спрямований на розв’язання завдань, що стоять перед суб’єктами підприємницької діяльності і державою в умовах економічної та законодавчої невизначеності. Визначено сценарії взаємодії суб`єктів національного споживчого ринку, особливості формалізації такої взаємодії з урахуванням національної специфіки, а також фактори обмеженої раціональності сторін взаємодії. Обґрунтовано найбільш значущі інституційні проблеми ринку в Україні. Проаналізовано процес організації споживчого ринку України та виявлено домінування неформальних інститутів, що визначають підприємницьку діяльність, та перерозподіл трансакційних витрат за допомогою виплат неформального характеру. Здійснено кількісну оцінку трансакційних витрат суб’єктів підприємницької діяльності на основі даних. Запропоновано шляхи розвитку інституційного середовища державного регулювання споживчого ринку в Україні.

Посилання

Попадинець Н. М. Структурно-інституційна модель внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. №1. 2020. 123–133.

Князєва Т. В., Шевченко А. В. Організаційно-економічні заходи зовнішньоекономічного регулювання захисту споживчого ринку України. Проблеми системного підходу. 2020. № 2 (76). С. 161–169.

Страшинська Л. В., Худолій Д. Ю. Напрями державного регулювання продовольчого ринку. The world of science and innovation : abstracts of VII International scientific and practical conference, 2021. С. 882–885.

Капленко Г. В. Теоретико-методологічні засади регулювання ринку споживчих товарів України в умовах глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Чернігів, 2020. 413 с.

Свидрук І. І., Клепанчук О. Ю. Глобалізаційні особливості розвитку внутрішнього ринку України. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2021. № 62. URL : http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/755 (дата звернення : 10.10.2021).

Чміль Г. Л. Трансформація поведінки економічних суб’єктів споживчого ринку в умовах цифровізації. Сучасні реалії фінансово-економічного розвитку регіонів, галузей, підприємств, бізнесу: монографія. Том 1 / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2020. С. 374–383.

Десятнюк О., Сідляр В. Фіскальне регулювання споживчого ринку України. Світ фінансів. 2020. № 1 (62). URL : http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1297 (дата звернення : 21.10.2021).

Burton D. Political economy and financial regulation: A comparative analysis of the consumer default debt market in the United States of America and the European Union. Journal of Economic Geography. 2019. 19(3). Р. 705–722.

Mori, N., Okamura, M., Ohkawa, T. Economic Regulation in the Consumer Loans Market. Atlantic Economic Journal. 2020. № 48(4). Р. 447–459.

Schraten J. Credit and debt in an unequal society: Establishing a consumer credit market in South Africa. Restoring Consumer Sovereignty: How Markets Manipulate Us and What the Law Can Do About it. 2020. Р. 1–324.

Duch-Brown, N., Grzybowski, L., Romahn, A., Verboven, F. Are online markets more integrated than traditional markets? Evidence from consumer electronics. Journal of International Economics. 2021. URL : https://ideas.repec.org/a/eee/inecon/v131y2021ics0022199621000532.html (дата звернення : 10.10.2021).

Сидорова А. В., Коваленко А. О. Доходи та витрати населення: статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1(22). С. 154–162.

Державна служба статистики України : вебсайт. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 20.10.2021).

Тіньова економіка в Україні. Результати дослідження 2019 року : звіт Київського міжнародного інституту соціології. URL : https://cutt.ly/hTaWvj9 (дата звернення : 21.10.2021).

Сorruption Perceptions Index 2019 : Transparency International. URL : https://www.transparency.org/cpi2019 (дата звернення : 10.10.2021).

Державна податкова служба України : вебсайт. URL : www.tax.gov.ua.

Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01 лип. 2010 р. № 2404-VI. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення 21.10.2021).

Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 29.03.2017 № 217-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-%D1%80 (дата звернення : 21.10.2021).

Latynin M., Pastukh K, Tarasenko D., Shevchenko S., Munko A. Public administration in the economic sphere of Ukraine: strategic approach. Studies of applayed economics. 2021.Vol.39, №5. URL : https://cutt.ly/KTaYMsX (дата звернення : 21.10.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Як цитувати

Мунько, А. . (2021). ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Науковий вісник: Державне управління, (4(10), 95–115. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10-95-115