РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-25-33

Анотація

Надзвичайні ситуації здійснюють значний вплив на соціальні, економічні, політичні та інші процеси у суспільстві. Тому державне управління в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру є однією з важливіших функцій держави щодо забезпечення стійкого розвитку та національної безпеки країни. Підвищення ефективності державного управління у цій сфері є актуальним питанням, що постає перед органами державного управління в сучасних умовах. Але його реформування потребує зважених та раціональних рішень з урахуванням позитивного вітчизняного досвіду, що формувався під впливом певних історичних умов. Однією з найважливіших особливостей професійної діяльності державних службовців є її спрямованість на підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень, що є особливо актуальним в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, оскільки прорахунки при їх ліквідації, як правило, породжені відсутністю достатнього досвіду і необхідних знань у керівників усіх відповідних ланок управління. Основною метою функціонування єдиної державної системи цивільного захисту є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту. При цьому, ефективність функціонування єдиної державної системи цивільного захисту знаходиться у прямій залежності від якісного планування, а саме: розробки планів основних заходів цивільного захисту, дій органів управління, сил та реагування. У свою чергу, якість плануючих документів залежить від уміння керівників усіх рівнів прогнозувати ризики, враховувати багатоваріантність наслідків та особливості надзвичайних ситуацій, чітко планувати заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Важлива роль у цій сфері відводиться стратегічному плануванню превентивних заходів, завдання яких полягає у зменшенні ризиків загрози виникнення надзвичайних ситуацій, а у разі їх виникнення − у пом’якшенні наслідків. На жаль, в практиці організації планування заходів в сфері  цивільного захисту мають місце випадки ігнорування результатів прогнозу, недооцінки рівня загроз виникнення надзвичайних ситуацій і, як наслідок, несвоєчасного реагування, запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Біографія автора

Петро Ілліч Гаман

доктор наук з державного управління, доцент, начальник відділу публічного управління цивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, м. Київ, вул. Рибальська, 18, 01011, Україна тел.: (044) 280-18-01

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Як цитувати

Гаман, П. І. (2019). РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ. Науковий вісник: Державне управління, (1(1), 25–33. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-25-33