КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСІЇ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Стаття присвячена формуванню переліку ключових напрямів трансформації місії України у реалізації архітектури сучасної системи забезпечення європейської безпеки. До проблематики зазначеного питання суміжно та побіжно звертали свої наукові пошуки як державні управлінці, так і вчені інших галузевих наук. Однак, безпосередньо, дане питання вони не вивчали, що свідчить про його сучасну актуалізацію.

Визначено, що Україна має дуже мало шансів повноцінно увійти у європейське співтовариство без якісних та суттєвих змін у внутрішньому політичному та правовому полях. Також, необхідні зміни у вітчизняному законодавстві з питань створення ефективних механізмів протидії корупції, розробки радикальної реформи безпеки, військової системи тощо. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що відновити обороноздатність держави за короткий термін практично неможливо, оскільки, це тривалий процес, який потребує значних інвестицій та часу.

Слід розуміти, що військову безпеку та оборону можна посилити, беручи участь у роботі міжнародних організацій колективної безпеки. Зважаючи на це, у сфері безпеки та оборонної політики курс на європейську інтеграцію Україна розпочала з підписання 13 червня 2005 р. Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз, що ратифікована Законом України від 06 березня 2008 р. № 137-VI.

В межах дослідження, виявлено, що досвід нашої країни щодо застосування принципів ведення гібридної війни та виявлення, усунення гібридних загроз є неоціненним. У більш широкому розумінні, наявність стратегічних комунікацій могла б забезпечити збереження єдності країни та нейтралізацію спроб зовнішнього агресора спровокувати масові протести, соціальні повстання та внутрішні протистояння за наявності великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

З іншого боку, Україна могла б домагатися від Брюсселя залучення її до процесів формування європейської безпекової політики з правом дорадчого голосу, (що передбачається Угодою про асоціацію). Це сприяло б інтеграції України до системи прийняття політичних рішень ЄС, збільшило б її відповідальність за європейську безпеку та стало б важливим кроком на шляху інтеграції нашої країни до Європейського Союзу.

Опубліковано
2020-04-25