СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

Анотація

Обгрунтовано, що, сьогодні, цивільні та військові аналітики зацікавлені в тому, щоб здобути сучасні знання з питань трансформації викликів та загроз національній безпеці країн-членів ЄС, при чому не лише з питань військової й державної безпек, а й практично безпеки всіх сфер людської життєдіяльності. Визначено, що Європейський Союз, на відміну від Північноатлантичного альянсу, не є військово-політичною організацією і ніколи не мав наміру стати нею, але, з самого початку свого існування, держави-члени Європейського Союзу усвідомлювали наскільки важливим елементом соціально-економічних і політичних відносин є безпека для процвітання та свободи демократичного суспільства, економічної інтернаціоналізації, розвитку науки, медицини, промисловості.

Зазначено на особливій небезпеці гібридних війн, що полягає у тому, що ворог поводить себе надзвичайно хитро та підступно, роблячи часто себе другом. Тому, у сучасному світі руйнівні наслідки гібридної війни не можна не дооцінювати, що саме по собі, також, є викликом сучасній демократії, збереженню суверенітету держави та розвитку громадянського суспільства.

Доведено, що особлива увага у Європейському Союзі, також, приділяється розвитку можливостей швидкого реагування на екологічні та енергетичні проблеми, кіберзлочинність, посилення міжетнічних, міжконфесійних та інших конфліктів шляхом усунення процедурних, фінансових та політичних факторів, що перешкоджають розгортанню бойових дій, ускладнюють формування військ та знижують ефективність військових операцій у рамках спільної політики безпеки та оборони.

Профілактику виникненню конфліктам пропонується реалізовувати шляхом розробки, адекватного сучасним реаліям, механізму раннього виявлення загроз європейській системі безпеки для своєчасного реагування на них. Як показав досвід російської агресії проти України, Європейський Союз, тривалий час, не отримував належних сигналів від Києва про загрозу європейській безпеці, що надходить зі Сходу. Появі такого механізму має передувати формування загального центру збору, аналізу та координації інформації для забезпечення національних пріоритетів розвитку безпеки держав. Подібний механізм вже існує в Агенції FRONTEX, але лише на рівні охорони громадського порядку і державного кордону.

Опубліковано
2020-02-20