КЛЮЧОВА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-7-13

Анотація

В умовах незалежності України, становлення її як демократичної держави, прагнення вступити до євроатлантичних структур, бути повноправним членом Європейського Союзу загроза різноманітних небезпек суттєво збільшується, саме тому проблема забезпечення національної безпеки є актуальною, а її розв’язання пов’язане з необхідністю мати єдину систему знань про національну безпеку, володіти ефективною методикою вивчення її структурних складників, а також методологічної бази для аналізу, оцінки і прогнозування, прийняття рішень у галузі управління національною економікою. Концепція економічної безпеки України базується на нормах Конституції України і визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів та гарантування безпеки особи, суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. Відзначено, що економічна безпека є багатофакторною категорією, яка характеризує здатність національної економіки до розширеного само відтворення, до подальшого її розвитку, задовольняє потреби власного населення держави на визначеному рівні, протистоїть дії різноманітних чинників, внутрішніх і зовнішніх. Тобто, це характеристика, яка захищає будь-який об’єкт від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів та загроз. Доведено, що в сучасних умовах економічна безпека країни набуває особливого значення, оскільки дає орієнтири для прийняття основних соціальноекономічних рішень. Мова йде насамперед про самостійний економічний розвиток, враховуючи наявність національних державних інтересів і підтримку державного суверенітету. Конституційні норми стосуються різних видів безпеки, серед яких важливе місце займає саме економічна безпека, оскільки з нею тісно пов’язані стабільний і динамічний розвиток національної економіки, її ефективність і конкурентоспроможність на внутрішньому і світовому ринках.У статті виокремлено та проаналізовано характерні риси економічного суверенітету, продемонстрований взаємозв’язок економічного суверенітету й економічної безпеки, виявлені фактори, які впливають на суверенність України в умовах глобалізації, показаний вплив глобальних економічних тенденцій на економічний суверенітет та запропоновані напрямки зменшення загроз економічному суверенітету у контексті забезпечення економічної безпеки.

Біографія автора

Микола Васильович Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, м. Київ, вул. Рибальська, 18, 01011, Україна тел.: (044)-280-18-01

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-19

Як цитувати

Андрієнко, М. В. (2019). КЛЮЧОВА РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ. Науковий вісник: Державне управління, (1(1), 7–13. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-7-13