СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДЕРЖАВНИЙ» ТА «ПУБЛІЧНИЙ» У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТІЙНО- ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ

Анотація

В статті розглядаються проблеми актуалізації понятійно- термінологічного апарату у сфері державної регуляторної політики. Вказується, що діюча законодавчо-нормативна база надає широкі права у формуванні та реалізації державної регуляторної політики як органам державної влади та органам місцевого самоврядування різних рівнів (органам публічного управління), так і суб’єктам підприємницької діяльності, їх об’єднанням, науковим установам. Для виконання цими органами своїх повноважень необхідно мати відповідні механізми, інструменти, методи та заходи, а також процедури їх використання.

Для формування ефективної регуляторної політики слід також мати відповідний термінологічний апарат, який би дозволяв чітко визначати задіяних у ці процеси акторів. Проведено аналіз понять «механізми державного управління» та «механізми державного регулювання», у ході якого визначено, що регулювання є функцією управління. Особливої уваги приділено вивченню співвідношення понять «державний» та «публічний» у сфері регуляторної політики.

Зазначається, що за сучасних умов політику формують не тільки державні органи та їх інституції, але й громадянське суспільство або бізнес- структури чи їх об’єднання. Тому із залученням до процесу формування державних політик суспільних інституцій ці політики перетворюються на публічні. При цьому держава встановлює загальні правила формування політик. Сформульовано авторські визначення нових термінів, що відносяться до сфери регуляторної політики: публічна регуляторна політика, суб’єкт публічної регуляторної політики, об’єкт публічної регуляторної політики.

Долучення горизонтальних зв’язків у структурі публічної регуляторної політики (горизонтальна складова процесу її формування та реалізації) означає залучення не лише акторів з певної сфери регулювання або рівня управління, але й інституцій з-поза прямої вертикалі управління.

Таким чином, до публічної регуляторної політики можуть відноситися не тільки рішення, якими регулюються господарські відносини, але й рішення, що напряму чи опосередковано впливають на соціально-економічні відносини. Таке тлумачення дозволяє публічній регуляторній політиці бути повноцінною складовою державної політики в цілому і забезпечувати стабільне зростання соціальних та економічних стандартів, зменшення соціальної напруженості у суспільстві, забезпечення справедливого розподілу суспільних благ тощо.

Опубліковано
2020-04-25