ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ РЕГІОНІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-2(4)-103-117

Анотація

У статті розглянута теорія інвестиційного клімату регіонів та інвестиційної привабливості регіонів, коли регіон розглядається як повністю відкрита система, а надходження інвестицій залежить від його привабливості для інвесторів. Дано визначення інвестиційної привабливості регіону, інвестиційного потенціалу регіону та інвестиційного клімату регіону. Розглянуто регіональні умови, що впливають на інвестиції, структура економіки регіону та інвестиційна активність процесів в регіоні. Також представлені чинники, що впливають на ємність та товарну структуру ринку: природно-ресурсні, демографічні, структурні, інфраструктурні та чинники розселення. Дана характеристика природно-ресурсному, демографічному, структурному, інфраструктурному чинникам та чиннику розселення.

Обґрунтовано ключову роль держави у розвитку економіки регіону.

Актуалізовано питання визначення інвестиційного потенціалу регіону та інвестиційного ризику регіону. Перелічено чинники інвестиційної привабливості: значні масштаби, терміни окупності інвестиційних проектів, ефективна корпоративна структура. Розглянуто умови функціонування регіону як економічної системи через призму сталого розвитку. З’ясовано основні імперативи ресурсних підсистем: територіальної організації відтворення та розвитку відтворювального потенціалу.

Наголошено на ролі аналізуванні в системі прийняття державою управлінських рішень, що стосується розвитку інвестиційних процесів.

Визначено регіональні умови, що впливають на інвестиції: макроекономічне середовище, механізми розподілу та специфічні умови.

Представлено структуру економіки регіону як складну господарську систему через структурні зміни в економіці регіону та конфігурацію корпоративної структури. Показано значення інвестицій в основний капітал, як сукупність витрат для створення та відтворення основних засобів. Означено принципи побудови стратегії конкурентоспроможного типу відтворення: інвестиції в сфери, де регіон має переваги, інвестиції в точки росту (технологічні можливості), використання механізмів інвестування. Для корегування структури регіонально-галузевих комплексів.

Зазначено проблему підвищення інвестиційної активності в регіоні або активності інвестиційних процесів, які зумовлюються впливом чинників: доцільністю оновлення виробничого апарату, та структурною перебудовою та переходом до стійкого зростання реального сектору економіки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-25