ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

У статті досліджено концептуальні підходи щодо вдосконалення державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні. Акцентована увага на тому, що держава за допомогою заходів економічного регулювання має можливість цілеспрямовано впливати не тільки на формування внутрішніх та залучення зовнішніх інвестицій, а й створення умов для їх спрямування в реальний сектор економіки.

Акцентовано, що інвестиції – це основний інструмент формування мікроекономічних та макроекономічних пропорцій. Поглиблення міжрегіональних диспропорцій у рівнях забезпечення територій інвестиційними ресурсами потребує регіональних особливостей та чинників формування інвестиційного клімату, оцінки існуючих тенденцій, а також здійснення прогнозних передбачень його трансформації.

Наголошено, що покращення інвестиційного клімату в Україні неможливе без ефективного регулювання інвестиційної діяльності в регіонах. Відсутність виваженої регіональної політики призводять до відчутних диспропорцій в економіці держави. У зв’язку з цим ключовою проблемою державної регіональної політики має стати розробка методології аналізування інвестиційної привабливості регіону.

Визначено стратегічне завдання державного управління інвестиційною діяльністю, вирішення якого спрямоване на стабілізацію та прогресивний розвиток економіки регіону; реструктуризація його господарського комплексу, створення привабливих умов інвестиційної діяльності.

Обґрунтовано регіональну інвестиційну політику у вигляді циклу, що складається з трьох окремих незалежних етапів: концептуальний, етап розробки регіональної інвестиційної політики, етап її реалізації.

З’ясовано, що для виконання цього завдання доцільно активізувати інвестиційну діяльність, що є пріоритетною умовою стабільного розвитку регіонів, яка здатна залучити фінансові та матеріальні ресурси як вітчизняних, так й іноземних інвесторів, а також раціонально використовувати їх у найбільш пріоритетних галузях економіки.

В роботі обґрунтовано заходи, спрямовані на вдосконалення державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні.

Біографії авторів

Микола Павлович Денисенко

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну

Олена Миколаївна Шапошнікова

кандидат наук з державного управління, доцент Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», проспект Дмитра Яворницького

Олена Юріївна Будякова

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бізнес-економіки та туризму, Київського національного університету технологій та дизайну

Опубліковано
2020-02-20