ІННОВАЦІЙНА ЗМІСТОВНА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

Розкривається інноваційна роль освіти в підвищенні ефективності функціонування закладів освіти з позицій системного підходу в контексті підготовки якісного трудового потенціалу України. Проводиться аналіз останніх реформаторських дій вищих органів влади стосовно модернізації системи освіти, що довів їх неспроможність внести суттєвий вклад в підвищення якості функціонування закладів освіти і інших структур цієї надважливої галузі. Виявлена головна причина такого стану – відсутність стратегічного бачення змістовної складової модернізацій цих процесів.

Розкривається сутність інноваційного змісту модернізації національної системи освіти, пов’язаної з реалізацією ідеології еколюдиноцентризму і системного підходу щодо сприяння кожній особистості досягнень самореалізації впродовж життя. Визначена єдина наскрізна системоутворююча людиноцентрична ідея, а саме: сприяння самореалізації особистості впродовж життя в рамках загальнолюдської моралі і національної свідомості.

Акцентується увага на кінцевих результатах діяльності закладів вищої та професійної освіти – підготовки одночасно і конкурентоздатних, і конкурентоспроможних випускників, які відповідають параметрам професійних стандартів.

Розроблені контури державного управління системою освітою на основі ідеології еколюдиноцентризму за участі всіх учасників освітянського процесу, що пов’язано зі сприянням самореалізації особистості в межах загальнолюдської моралі і національної свідомості.

Визначається роль випускника та суспільства в обличчі роботодавця, що визначає якість професійної освіти. Запропоновані шляхи підкорення ідеї модернізації системи освіти через надання здобувачам середньої освіти таких ключових компетентостей, як: «навчити вчитися» та навчити їх «жити разом в мультикультурному суспільстві», а також стати конкурентоздатними впродовж життя. Запропоновано перехід до культурного цільового управління за кінцевими результатами діяльності всіх освітніх організацій, як закладів освіти, так і державного структур.

Опубліковано
2020-04-24