АЛГОРИТМІЧНА КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АЛГОРИТМІЧНІ ЗНАННЯ, АЛГОРИТМІЧНЕ МИСЛЕННЯ, АЛГОРИТМІЧНА КУЛЬТУРА

  • Надія Володимирівна Василенко

Анотація

У статті здійснено аналіз підходів до реформування засад публічного управління інформаційно - комунікаційними засобами шляхом алгоритмізації послідовних управлінських дій фахівця. Трансформація розкривається доцільністю формування алгоритмічної компетентності фахівців з публічного управління через набуття алгоритмічних компетенцій зі складання алгоритмів, алгоритмічного мислення їх виконання та використанням алгоритмічної культури щодо алгоритмічних приписів під час прийняття управлінських рішень.

Аналітичний огляд нормативної бази та сучасних підходів щодо послідовності дій фахівця з публічного управління за допомогою алгоритмів дає змогу визначить необхідність та доцільність розробки відповідної технології, що має стати зручним інструментом аналізу, вироблення ефективних управлінських рішень щодо їх розв’язання, яки нададуть можливість коригувати управлінські дії сучасного керівника. Окреслено законодавчі ініціативи та концепції, які визначають основний напрям держави щодо електронного врядування, організації електронного документообігу та Інтернет - взаємодії фахівців з публічного управління з громадськістю. Окремо визначені поняття «алгоритму», алгоритмічні компетенції, алгоритмічне мислення, алгоритмічна культура, компетентність, алгоритмічна компетентність.

На основі проведеного дослідження встановлено, що алгоритмічна компетентність фахівців, як складової інформаційно-цифрової компетентності висвітлює зв’язок між поняттями «алгоритмічні компетенції », «алгоритмічне мислення» , «алгоритмічна культура», які забезпечують прийняття результату управлінських рішень . Розкрито взаємозв’язок між складанням алгоритмічних приписів в управлінні та складанням блок-схем у програмуванні. Показано доцільність використання такого зв’язку при прийнятті управлінського рішення фахівців з публічного управління з метою попередження їх помилок.

Опубліковано
2020-04-24