ЕВОЛЮЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ВІДПОВІДНО ДО ТИПІВ ДЕРЖАВИ, ВІДНОСИН ВЛАДИ, ДОМІНУВАННЯ

Анотація

Простежено шляхи вдосконалення гендерних стереотипів в системі державного управління відповідно типів держави, відносин влади домінування тощо. В ході дослідження гендерних стереотипів, відносин статей на державній службі та в суспільстві загалом, простежили наступну динаміку. Проаналізувавши наукову літературу виявилось, що в порівняльних характеристиках різних моделей політики гендерної рівності традиційно враховують переважно існуючі моделі типів держав, відносин влади та домінування. Відповідно, поставлено за мету дослідити  аналіз  типів суспільств, а саме: антропоцентристського і соціоцентристського в рамках соціокультурного підходу.

Аналізуючи літературу дійдено висновку, що в порівняльних характеристиках різних моделей політики гендерної рівності традиційно враховують переважно існуючі моделі типів держав, відносин влади та домінування. Відповідно, що до цього слід додати аналіз типів суспільств: антропоцентристського і соціоцентристського в рамках соціокультурного підходу.

В основу покладено аналіз практичного вирішення питань гендерного дисбалансу в системі державного управління, державної служби та публічного адміністрування з точки зору антропоцентричної парадигми наукового пізнання. Тому як, в системі державного управління з точки зору гендерної рівності та викорінення гендерних стереотипів має лежати ідея людиноцентризму як антропологічна основа управління. ЇЇ застосування сприяє тому, щоб правові, політичні, соціальні, економічні інститути були зорієнтовані на індивіда. Тому, що людина, індивід не залежно від статі є осередком управління всіма суспільними процесами. Саме тому, вивчення та втілення ідеї людиноцентризму має лежати в основі усіх суспільно- політичних, державних, економічних, соціальних тощо, суспільних відносин.

Опубліковано
2020-02-20