ДЕФІНІЦІЇ «ВЗАЄМОДІЯ» ТА «КООРДИНАЦІЯ» В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ

Автор(и)

  • Сергій Єременко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0003-3685-4713
  • Анатолій Гурник Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0001-5533-5199
  • Сергій Мосов Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0003-0833-3187
  • Володимир Присяжний Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0001-7825-9037

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-2(14)-98-113

Ключові слова:

державне регулювання, авіаційний пошук і рятування, взаємодія, координація.

Анотація

Наведено результати дослідження термінологічного забезпечення державного регулювання авіаційного пошуку і рятування в Україні, а саме, використання в нормативно-правових актах дефініцій «взаємодія» і «координація». Зазначено, що в цих документах вказані поняття використовуються, але без наведення їх змістовного навантаження, що створює неоднозначність їх сприйняття в текстах нормативно-правових актів, і водночас не пояснюється перехід від взаємодії до координації. З огляду на це за мету статті вибрано обґрунтування змісту дефініцій «взаємодія» і «координація» щодо процесу авіаційного пошуку і рятування на системних засадах із визначенням їх співвідношення. Для проведення дослідження вибрані широко відомі в науковому середовищі методи: системного аналізу, декомпозиції, узагальнення і синтезу. Результатом розвідок стали вперше отримані визначення змісту дефініцій «взаємодія» і «координація». Суть взаємодії щодо авіаційного пошуку і рятування (далі – АПР) полягає в узгоджених щодо цілей, завдань, об’єктів, місць, часу і способів виконання спільних дій різнопідпорядкованих органів управління і залучених пошуково-рятувальних сил та засобів для досягнення мети операції з АПР. Координацію щодо АПР запропоновано розуміти як дії суб’єкта управління, наділеного необхідними владними повноваженнями, що спрямовані на організацію та підтримку безперервної взаємодії органів управління і залучених пошуково-рятувальних сил та засобів для забезпечення досягнення мети операції з АПР. Зроблено висновок, що внесення термінологічних змін до нормативно-правових актів щодо АПР дає змогу усунути неоднозначність сприйняття дефініцій «взаємодія» і «координація» у текстах документів, а також позбутися термінологічного розриву між нормативними етапами планування та виконання операції з авіаційного пошуку і рятування. Як напрями подальших наукових досліджень у зазначеній сфері запропоновано такі: розкриття механізмів державного АПР; нормативно-правове регулювання застосування безпілотних і пілотованих повітряних суден у несегрегованому повітряному просторі під час операції з АПР тощо.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-06

Як цитувати

Єременко, С. ., Гурник , А., Мосов, С. ., & Присяжний, В. . (2023). ДЕФІНІЦІЇ «ВЗАЄМОДІЯ» ТА «КООРДИНАЦІЯ» В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ. Науковий вісник: Державне управління, (2 (14), 98–113. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-2(14)-98-113