ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІЗ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-274-290

Ключові слова:

вища освіта, галузеве управління, державне управління, державне управління у галузі, державне управління у сфері містобудівної діяльності, компетентність, магістерські освітні програми, професійна підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, публічне управління та адміністрування.

Анотація

У статті порушено актуальне питання щодо доцільності започаткування в Україні професійної підготовки кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань галузевого та міжгалузевого державного управління, а також стосовно необхідності поширення відповідних освітніх програм зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». За результатами аналізу інформаційних даних ЄДЕБО (Вступ 2022) щодо магістерських програм із вказаної спеціальності станом на січень цього року, в Україні нині існує дефіцит програм з державного управління галузевої та міжгалузевої спрямованості. Однією з причин зазначеного є наявність недоліків у чинному стандарті вищої освіти зі спеціальності 281  «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня. На прикладі магістерської програми «Державне управління у сфері містобудівної діяльності» Київського національного університету будівництва і архітектури визначено особливості та переваги освітніх програм із публічного управління та адміністрування галузевої спрямованості, сформульовано висновки стосовно подальшого поширення галузевого підходу до структури і змісту освітніх програм із зазначеної спеціальності. Зокрема, серед особливостей відповідних програм відзначено їхній комплексний і міждисциплінарний характер, цільову орієнтацію на професійну підготовку управлінських кадрів для конкретної сфери (галузі) державного управління, формування у здобувачів вищої освіти додаткових фахових компетентностей, необхідних для належного виконання управлінських функцій у відповідній галузі. Обґрунтовано думку про те, що поширенню в освітньому просторі України програм із державного управління галузевої спрямованості сприяло б відновлення в установленому законодавством порядку галузі знань і освітньої спеціальності «Державне управління» з подальшим розробленням та запровадженням якісного стандарту вищої освіти за цією спеціальністю.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Як цитувати

Андреєв , С. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІЗ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»). Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), 274–290. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-274-290