ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ЗАГРОЗ ТА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

Автор(и)

  • Олександр Тесленко Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту https://orcid.org/0000-0002-1003-8876

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-163-177

Ключові слова:

державне управління, зона відчуження, механізми контролінгу, безпека, надзвичайна ситуація, цивільний захист, органи державного управління.

Анотація

Розглянуто проблемні питання державного управління цивільним захистом (далі – ДУЦЗ) щодо забезпечення контролінгу загроз та виникнення надзвичайних ситуацій у зоні відчуження. Метою цієї статті є аналіз проблем ДУЦЗ і визначення напрямів покращення контролінгу загроз та виникнення надзвичайних ситуацій. Для її досягнення сформульовано такі завдання: дослідження сучасного стану ДУЦЗ у зоні відчуження; аналіз недоліків, які виникають у процесі забезпечення контролінгу загроз; розроблення рекомендацій щодо покращення ДУЦЗ у зоні відчуження й забезпечення контролінгу загроз та виникнення надзвичайних ситуацій. Застосовано такі методи дослідження: теоретичні (аналітичний, дедуктивний і системний підходи) та емпіричні (статистичний аналіз, порівняння, опис, узагальнення). Обґрунтовано актуальність вказаних питань на основі аналізу законодавства України у сфері цивільного захисту, а також результатів наукових досліджень щодо діяльності органів державного управління у зазначеній сфері. Встановлено, що законодавство сфери цивільного захисту не повною мірою відповідає вимогам сьогодення щодо забезпечення контролінгу загроз та виникнення надзвичайних ситуацій у зоні відчуження. Запропоновано внесення змін до чинних нормативно-правових актів із цивільного захисту щодо забезпечення контролінгу загроз та виникнення надзвичайних ситуацій у зоні відчуження. Проаналізовано наукові дослідження щодо проблемних питань у сфері цивільного захисту загалом і в зоні відчуження зокрема. Визначено, що питання контролінгу загроз
та виникнення надзвичайних ситуацій недостатньо висвітлено у
нормативно-правових актах з цивільного захисту та попередніх наукових дослідженнях у цій сфері. Обґрунтовано необхідність розроблення нової стратегії управління цивільним захистом у зоні відчуження, яка передбачатиме комплексні заходи з попередження й контролінгу загроз та виникнення надзвичайних ситуацій. Результати дослідження можуть бути корисними для фахівців у сфері цивільного захисту та екології, а також органів державного управління, що виконують завдання за призначенням у зоні відчуження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Як цитувати

Тесленко , О. (2023). ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ЗАГРОЗ ТА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ. Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), 163–177. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-163-177