СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОЄКТУ ЯК КЛЮЧОВОГО ОБ’ЄКТА ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-86-101

Ключові слова:

проєкт, проєктний підхід, проєктне управління, структура проєкту, етапи реалізації проєкту, публічне врядування, органи публічного управління.

Анотація

Розкрито генезис, онтологічну сутність та технологічну структуру проєкту як ключового об’єкта проєктного менеджменту в публічному управлінні, швидке поширення якого стало своєрідною відповіддю на виклики часу, насамперед на зростання невідповідності очікуваних і реальних результатів діяльності суб’єктів господарювання так само як і органів публічного врядування внаслідок економічних криз, інфляційних процесів, скорочення державних інвестицій через збільшення дефіциту державного бюджету тощо. Визначено, що за своєю онтологічною сутністю проєкт у публічному управлінні можна розглядати в двох
умовних площинах: 1) як документально оформлений комплекс
організаційно-технічного, соціально-економічного, матеріально-ресурсного та інформаційно-комунікативного обґрунтування й планування обмеженої в часі діяльності спеціально для цього створеної тимчасової організаційної одиниці органу влади або місцевого самоврядування досягнення чітко поставленої мети; 2) як безпосередня діяльність такої одиниці в складі органу публічного врядування з чіткою внутрішньою ієрархією та тісною взаємодією як у межах проєктної команди, так і між проєктною групою, місцевою радою та зовнішньою спільнотою, існування якої обмежено окресленим часом і закінчується з моменту остаточної реалізації поставленої мети проєкту. Зроблено загальний висновок, що використання методології управління проєктами в публічному управлінні та на рівні державних органів виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування має як стратегічний, так і тактичний характер. У стратегічному плані проєктний підхід дає можливість спрямовувати зусилля відповідних органів публічної влади на вирішення нагальних проблем перспективного розвитку об’єднаної територіальної громади, регіону, держави на його ключових напрямах.
У тактичному плані досягається економія бюджетних коштів, скорочення термінів виконання державних програм та національних проєктів, відбувається певна оптимізація державних управлінських структур і органів місцевого самоврядування та покращується координація діяльності органів публічного врядування, налагоджується співпраця й публічно-приватне партнерство із суб’єктами господарської діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-27

Як цитувати

Богуцький , С. . (2023). СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОЄКТУ ЯК КЛЮЧОВОГО ОБ’ЄКТА ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ. Науковий вісник: Державне управління, (1 (13), 86–101. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2023-1(13)-86-101