УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • Леонід Арсенович Адміністрація Держспецзв'язку України

DOI:

https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)-6-27

Ключові слова:

кібербезпека, освітня карта, підготовка кадрів, система підготовки, фахівець із кібербезпеки, інформаційні технології

Анотація

Проаналізовано проблемні питання щодо функціонування системи підготовки кадрів і підвищення компетентності фахівців різних сфер діяльності з питань кібербезпеки. Наведено статистичні дані щодо підготовки фахівців у сфері кібербезпеки, які узагальнено за результатами вивчення практичних аспектів кіберосвіти, а також численних інформаційних та аналітичних документів сучасних аналітиків й експертів. Розглянуто результати досліджень сучасних науковців щодо оптимізації фахової підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки, а також тенденцій та проблем функціонування ІТ-галузі, що вказують на невідповідність базової професійної освіти ІТ-фахівців вимогам інноваційної економіки. Розглянуто основні напрями Положення про організаційно-технічну модель кіберзахисту, засади якого спрямовані на оперативне (кризове) реагування на кібератаки та кіберінциденти, впровадження контрзаходів щодо мінімізації вразливості комунікаційних систем, формування спроможностей суб’єктів забезпечення кібербезпеки, а також на створення умов для розвитку державно-приватної взаємодії, у тому числі у сфері кіберосвіти. Розглянуто повноваження суб’єктів забезпечення кібербезпеки стосовно організації та проведення кібернавчань, а також сил кіберзахисту щодо участі у розробленні програм і методик їх проведення, сценаріїв реагування на кіберзагрози та проведення заходів щодо протидії кіберзагрозам. Розроблено та розкрито складові освітньої карти розвитку фахівця у сфері кібербезпеки щодо поетапної сертифікації фахівців з кібербезпеки, які безпосередньо здійснюють організаційні, правові, інженерно-технічні заходи, а також заходи криптографічного та технічного захисту інформації, спрямовані на запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості та надійності функціонування комунікаційних і технологічних систем. Запропоновані наявні можливості й гарантії, що надаються у зв’язку із впровадженням освітньої карти розвитку фахівця у сфері кібербезпеки у службову діяльність, а також можливі освітні ініціативи, що надає освітня карта розвитку фахівця у сфері кібербезпеки в контексті впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту.

Посилання

Діордіца І. Освітні стандарти підготовки фахівців із кібербезпеки. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017. Вип. 1. С. 50-53.

Діордіца І. Стан підготовки фахівців у сфері кібербезпеки. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. Вип. 6/1. С. 59-65.

Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 10. С. 79-88.

Бурячок В. Л. Проблемні питання та актуальні завдання підготовки фахівців з кібернетичної безпеки галузі знань «Інформаційні технології». Сучасний захист інформації. 2016. № 2. С. 4-9.

Артьомов І. В., Студеняк І. П., Головач Й. Й., Гусь А. В. Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч. посіб. Ужгород : ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015. 360 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 23).

Бендас Ю. М., Бондаренко О.В. Проблеми підготовки ІТ-спеціалістів у Європі. Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року. Львів. 195 с. С. 129–130.

Гаєвська Л. А. Досвід Європейського Союзу щодо формування й реалізації освітньої політики як головного важеля соціально-економічного розвитку країн. Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. 2017. Вип. 4-5. С. 9-22.

Марков В. В. Особливості впровадження зарубіжного досвіду боротьби з кіберзлочинністю в навчальний процес. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 12(1). С. 105-107.

Маркова О. М. Моделі використання хмарних технологій у підготовці ІТ-фахівців. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. 2016. № 18. С. 85-94.

Павлик Н. П. Зарубіжний досвід організації неформальної освіти. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2016. № 1. С. 264-273.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05 жовтня 2017 року № 2163-VІІІ // Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 16.01.2022).

Арсенович Л. А. Кіберосвіта в умовах цифровізації публічного управління. Цифрова трансформація публічного управління : кол. моногр. Карпенко О. В., Малий І. Й., Муравицька Г. В. та ін. Київ : НАДУ. 2020. 256 с. С. 168-228.

Тимошенко Н. Ю. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 17. С. 384-388.

Даник Ю. Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України. Information Technology and Security. 2018. Vol. 6. Iss. 2.

С. 105-123.

Мельник С. Оптимізація фахової підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки на основі інноваційної педагогіки та інтегрованого підходу в системі реалізації ключових компетенцій безпеки в інформаційному суспільстві. Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 21. С. 125-129.

Куценко В. І. Перспективи розвитку системи підготовки кадрів: пошук альтернативи. Ефективна економіка. 2011. № 1.

Про затвердження Положення про організаційно-технічну модель кіберзахисту : постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудн. 2021 р. № 1426. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1426-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.01.2022).

Держспецзв’язку започаткувала роботу Експертної ради з інформаційної та кібербезпеки. URL : https://detector.media/infospace/article/181312/2020-10-06-derzhspetszvyazku-zapochatkuvala-robotu-ekspertnoi-rady-z-informatsiynoi-ta-kiberbezpeky/ (дата звернення: 16.01.2022).

Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України. Аналітична доповідь. Авт.: Дубов Д. Національний інститут стратегічних досліджень. К.: 2018. 84 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-18

Як цитувати

Арсенович, Л. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ. Науковий вісник: Державне управління, (1(11), 6–27. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)-6-27