ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-126-135

Анотація

В статті визначено, що сучасний стан техногенної безпеки України викликає занепокоєння та потребує постійної уваги з боку держави щодо зменшення та попередження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. Аналіз тенденцій збільшення соціально-економічних збитків від надзвичайних ситуацій природного і техногенного спрямування засвідчує необхідність формування ефективної системи управління природно-техногенною безпекою. Автором було акцентовано увагу на тому, що формування системи управління природнотехногенною безпекою повинно базуватись на двох положення, а саме: правильному встановленню кінцевої мети та пошуку відповідних коштів, які забезпечують відповідний рівень такої безпеки. Дослідження обраної проблематики свідчить про необхідність ефективного управління в умовах надзвичайних ситуацій та покращення ефективності координації діяльності офіційних урядових, відомчих і неурядових шляхом розбудови функціональної структури та підвищення кваліфікації управлінських кадрів, але і переходу до нової «управлінської парадигми».

Відзначено, що управління природно-техногенною безпекою це частина системного підходу до прийняття рішень, процедур і практичних заходів у вирішенні завдань з попередження або зменшення небезпеки появи промислових аварій і катастрофічних природних процесів для життя людини, захворювань чи травм, завдання шкоди матеріальним цінностям та навколишньому природному середовищу, зменшення негативних наслідків катастрофічних природних процесів. Разом із тим, існуючі тенденції в розвитку природно-техногенних процесів в Україні обумовлюють необхідність подальшої розробки та наукового обґрунтування заходів з удосконалення та поліпшення функціонування систем захисту від наслідків надзвичайних ситуацій як важливої ланки національної безпеки. Побудова теорії природно-техногенної безпеки повинна базуватись на понятійно-категоріальному апараті, який охоплює найсуттєвіші аспекти процесів, пов’язаних із забезпеченням безпеки складних систем.

Біографії авторів

Анатолій Станіславович Сіцінський

доктор наук з державного управління, професор, завідувач науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права

Анатолій Андрійович Слюсар

заступник начальника центру заходів цивільного захисту, начальник відділу розвитку цивільного захисту Українського науково-дослідного інституту цивільним захистом

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Як цитувати

Сіцінський, А. С., & Слюсар, А. А. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ. Науковий вісник: Державне управління, (1(1), 126–135. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-126-135