ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Держава в період глобалізації являє собою демократичну організацію влади і це єдина політична організація суспільства, яка поширює свою владу на територію країни і її населення, має у своєму розпорядженні для цього спеціальнийапарат управління і володіє суверенітетом.

Різноманітність держави в період глобалізації проявляється в тому, що вона виступає якдемократичне явище людської цивілізації. Держава в період глобалізації регулює своє суспільне життя на основі права. Ефективність держави в період глобалізації розкривається через її функції.

Функції держави прийнято поділяти на внутрішні і зовнішні, а також класифікувати за головними сферами суспільної діяльності як політичні, економічні, соціальні, гуманітарні та екологічні.

На сучасному етапі глобалізаційного розвитку виникають конфліктні моменти в процесі управління державою,що залежить від її соціально- політичної та економічної структури. Сучасний етап розвитку держави характеризується новими викликами глобалізації , вирішення яких передбачає зміну мислення політичного, економічного, соціального та екологічного змісту. Зазначимо, що ефективність державного управління в період глобалізації полягає в дотриманні демократичних принципів регулювання політичних та економічних відносин з іншими державами без застосування насильства .

Таким чином, ефективність державного управління в період глобалізації також залежить від конкурентоспроможності держави та її здатності збільшувати зайнятість населення створюючи нові робочі місця та полягає в турботливому ставленні до людей, враховуючи їхні політичні та економічні інтереси, забезпеченні їх конкурентоспроможності. Удосконалення демократичної системи державного управління впливає на ефективність державного управління в період глобалізації.

Опубліковано
2020-04-25