ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВА ДОМІНАНТА ЗБІЛЬШЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

Анотація

У статті висвітлено питання щодо транснаціональних корпорацій та їхній вплив на державні органи влади, проаналізовано та узагальнено основні поняття діяльності ТНК. Тим самим, автором реалізовано мету, що полягає в дослідження діяльності ТНК в контексті вагомого чинника долучення України в глобалізаційний процес.

У дослідженні використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: наукове узагальнення та систематизація – для визначення характеристик ТНК; порівняльний аналіз – для співставлення деяких аспектів діяльності ТНК закордоном та в Україні; системний аналіз – для виявлення позитивних і негативних сторін впливу ТНК на уряд України; логічний синтез – для пояснення результатів дослідження.

Аналіз діяльності ТНК надав підстави виокремити, що це легальний, знаковий і важливий чинник глобальної економіки. Він являє собою, насамперед фінансові потоки, що визначають стан влади в тій або іншій країні, рівень економіки і рівень добробуту.

Обґрунтовано, що необхідно дотримуватися обережної позиції щодо транснаціональних корпорацій, слідкувати за їх вкладеннями та спрямовувати їхні інвестиції у сфери, що є пріоритетними. При цьому варто запобігати можливості монополізації транснаціональними структурами певних галузей та використання панівного ринкового становища ТНК у цілях, не сумісних із цілями національного розвитку. І якщо Україна хоче стати повноцінним суб’єктом глобальної економічної діяльності, хоче брати участь не лише на ринках виробів чорної металургії або простих хімічних виробів, то вона має створювати власні транснаціональні структури, адже без того, щоби мати постійну присутність на ринках машин і обладнання за кордоном, ви не зможете експортувати.

Досліджено, що ТНК приводять до провінціалізації країн, у яких працюють. Причина цього полягає у тому, що такі країни виявляються чітко задіяні лише в одному якому-небудь виробничому ланцюжку. Мультинаціональні корпорації не зацікавлені в модернізації всієї країни, у розвитку соціальної сфери держави, адже це додає труднощів і витрат для ТНК. І зараз Україна цікавить транснаціональні корпорації лише з погляду дешевої робочої сили.

Встановлено, що проблема сучасних концепцій розвитку полягає в тому, щоб потрапити на міжнародний ринок. А для цього необхідно мати дешеві товари. Але країна, що має дешеві природні ресурси, дешеву робочу силу в умовах глобалізації ризикує перетворитися усього лише в ресурс для більш розвинутих країн, не одержавши при цьому вигод від глобалізації.

Опубліковано
2020-04-25