ІНФОРМАЦІЙНА КОМПОНЕНТА КРИТИЧНИХ (НАЗВИЧАЙНИХ) СИТУАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Показано, що загрози державній безпеці зумовлені різними факторами, для системної активізації яких існують ефективні методи, які передбачають використання інформаційних технологій, зокрема, так званих “кольорових” революцій. Вони мають за мету генерування критичних ситуацій, характерною особливістю яких є стрімке зростання напруженості між суб’єктами соціальних взаємодій, що призводить до трансформації потенційних небезпек державній безпеці у реальні. При цьому визначальними рисами та причинами таких ситуацій сьогодні є зростання ролі масових комунікацій та нових технологій їх генерування. Аналіз наукового доробку дозволив дійти висновку, що інформаційний компонент державної безпеки не існує поза межами соціальних взаємодій в процесі яких між їх учасниками здійснюється обмін інформацією. Їх вплив один на одного може бути як позитивний, так і негативний, оскільки основою взаємодії може бути як спільність, так і розбіжність інтересів та цілей її учасників, що породжує проблему ідентифікації небезпек державній безпеці. Встановлено, що традиційно система державної влади спиралася на економічні ресурси та організоване насильство, але сучасна її структура ґрунтується на інтелекті, тому інформація стала визначальним джерелом влади, а інформаційний простір атрибутом буття держав, через що принципово важливим є захищеність інформаційної компоненти державної безпеки. Тому який би соціальний клас не перебував при владі, володіння переважною часткою економічного багатства не гарантує йому державну владу, оскільки важливим чинником стабільного перебування при владі є стійкість соціального порядку, руйнація якого є основною небезпекою для держави, тому його підтримка є її головною функцією та обумовлює її право на використання силового компоненту влади. Доведено, що має місце зростання впливу на систему влади засобів масової інформації та комунікацій, які часто продукують потік суперечливих образів, символів, фактів, тому чим більше інформації використовується системою управління, тим складнішим може стати отримання уявлення про те, що відбувається насправді. Водночас показано, що реальністю стали інформаційні війни з використанням новітніх інформаційних технологій основними цілями яких є заволодіння та утримання влади в усіх сферах життєдіяльності держави, а масова культура – ефективним механізмом формування ідентичності глобального споживача, через це в політиці зростає маніпулювання, яке дезорієнтує масову свідомість та прискорюється формування суспільств з розмитою національною ідентичністю, що є реальною загрозою розвитку національних держав.

Опубліковано
2020-04-25