НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

В сучасних умовах для України актуальними є питання формування та реалізації нової державної політики у сфері європейської інтеграції, яка відповідає існуючим викликам сьогодення. Адже інтеграція України в європейський простір з метою набуття у майбутньому членства в ЄС є цивілізаційним вибором країни. Тому європейський вектор розвитку нашої країни потребує відповідних реформаторських зусиль щодо удосконалення існуючих механізмів формування та реалізації державної політики у цій сфері. Завдання органів публічної влади всіх рівнів полягає в тому, щоб, спираючись на існуючу інституційно-правову систему, використовуючи та удосконалюючи відповідні механізми формування та реалізації державної політики у цій сфері, а також мобілізувавши наявні ресурси (людські, матеріальні,    фінансові    тощо),    забезпечити    правила    та     процедури міжінституційної координації та співробітництва ключових виконавців та стейкхолдерів (зацікавлених сторін) у сфері європейської інтеграції України з метою вирішення поставлених завдань, а саме: підтримка верховенства права, боротьба з корупцією, досягнення макроекономічної стабільності тощо.

В сучасних умовах державна політика України, яка спрямована на вступ до Європейського Союзу має передбачати відповідну зміну політичних, економічних, соціальних, юридичних процесів в державі, а також удосконалення законодавства відповідно до європейських стандартів. Вступ України в Європейський Союз можливий тільки за умови побудови демократичної держави з розвинутою економіки, забезпечення високих темпів економічного зростання, проведення виваженої соціальної політики, позитивних зрушень щодо забезпечення високого рівня життя населення та забезпечення його базових свобод. А перспектива членства в ЄС України, як невід’ємної частини Європи є стратегічним напрямом перетворень в країні, які мають бути орієнтовані на чинну в державах – членах ЄС модель суспільного розвитку.

Опубліковано
2020-04-25