ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Мета статті полягає у визначенні та систематизації принципів функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Запропоновано pегіональний інвестиційно-будівельний кoмплекс розглядати як організовану територіальну сукупність будівельних виpобництв і pезультатів їх господарської діяльнoсті з pегіонально-галузевим упpавлінням. Зазначено, що у число найважливіших завдань регіональних органів управління входить забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку регіону, що означає необхідність врахування при вирішенні проблем інвестиційно-будівельного комплексу регіону інтересів різних суб’єктів управління і господарювання. Виокремлено особливості, що додають будівництву регіональний характер, який накладає певний відбиток і на весь інвестиційно-будівельний    комплекс.    Запропоновано    визначення терміну

«структура регіонального інвестиційно-будівельного комплексу». Сформульовано принципи, які слід покласти в основу функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу: цілеспрямованість, системність, комплексність, ефективність, консенсус інтересів. Зазначено, що управління інвестиційно-будівельним комплексом України практично являє собою процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності на різних рівнях управління. Визначено спеціальні методи адміністративного, соціально- психологічного та економічного впливу. Проведено аналіз прямих і непрямих методів економічного управління. Визначено об’єкти та суб’єкти регулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні. З метою створення ефективного механізму управління, планування, програмування і фінансування пріоритетних інвестиційних проектів, розглянуто дві групи принципів регулювання інвестиційних процесів: перша група носить глобальний характер, а друга группа локальний характер. Розглянуто глобальні принципи регулювання на регіональному рівні: науковості, комплексності,   варіантності,   адекватності,   ефективності.      До  локальних принципів віднесено: економічного протекціонізму, динамічності, адаптивності, равноумовності. Обгрунтовано, що дотримання запропонованих принципів, як глобальних, так і локальних, дозволяє зробити механізм регулювання інвестиційно будівельного процесу в регіоні гнучким, ефективним, адекватним.

Опубліковано
2020-04-25