ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-14-24

Анотація

Світові тенденції управлінських механізмів надання освітніх послуг мають важливе значення для реформування всієї системи вітчизняної освіти, дає змогу ефективно прогнозувати її реальне відродження шляхом наближення до стандартів країн ЄС, членство у якому Україна прагне здобути. Освіта належить до тих сфер життя суспільства, які виражають інтереси всіх людей. Сучасна система управління сферою освіти за найкращими світовими зразками повинна розвиватися як державно-громадська чи навіть громадськодержавна. Філософія становлення громадянського суспільства обґрунтовує підвищення ролі громадських інституцій у визначенні змісту освіти, у моніторингу її якості, у різноманітних засобах та шляхах досягнення цих цілей. При виробленні стратегії розвитку системи освітніх послуг актуальним є досвід сусідніх країн східної Європи, які мали подібні проблеми у процесі управління освітою, зокрема Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Крім того, вплив інституцій громадянського суспільства на політику держави відповідає усталеним світовим стандартам, а підвищення цього впливу відповідає тенденціям становлення інформаційної цивілізації та сучасним науковим підходам, зокрема, синергетичному дискурсу. Пострадянська Польща, так само як і Україна, успадкувала від соціалізму і систему освіти, яка була невідповідною принципам Болонського процесу, що негативно вплинуло на євроінтеграційні процеси країни. Майже одночасно з Україною, у Польщі органи публічного управління розпочали реформи з надання освітніх послуг населенню, але. польська модернізація сьогодні суттєво випереджає українську, досягнуто певні результати, які потребують ретельного дослідження, а отриманий досвід заслуговує на увагу управлінців сфери освіти. Принцип поєднання державного управління та громадського самоврядування в освіті постає одним з найменш реалізованих на практиці та найбільш витребуваним нагальними потребами реформування освіти, переходу до демократичних зразків освітніх систем.

Біографія автора

Voldemar Hayda

доктор економічних наук, професор, ректор Вищої школи економіки, м. Варшава, вул. Незалежності, 162, 02-554, Польща тел.: +48 22 564 60 00

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-20

Як цитувати

Hayda, V. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ПОЛЬЩІ. Науковий вісник: Державне управління, (1(1), 14–24. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2018-1/1-14-24