СТАТИСТИКА ТА ДИНАМІКА ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАУКОВОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку наукової спеціальності 25.00.03 «Державна служба» в Україні. Підкреслено, що така наукова спеціальність сформована в Україні 2003 року. Зазначено, що незважаючи на це, ще до 2003 р. були захищені дисертації в яких досліджувались питання, що відносяться до площини даної спеціальності. Починаючи з 2003 року щорічно зростають кількість захищених дисертацій та напрямів наукових досліджень, формуються наукові школи у сфері державної служби. Проведено кількісний аналіз захищених докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «Державна служба» за період 2003- 2019 рр. у Спеціалізованих вчених радах Національної академії державного управління при Президентові України та Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Відображено співвідношення між докторськими та кандидатськими дисертаціями, що дало можливість визначити таку структуру захищених дисертацій: серед 111 дисертацій – 17 докторських та 94 кандидатських дисертацій. Проаналізовано динаміку гендерного співвідношення осіб, які захистили дисертації у спецрадах з державного управління у НАДУ та ДРІДУ НАДУ за спеціальністю 25.00.03 – «Державна служба» та виявлено, що більшу кількість дисертацій було захищено жінками (71, 64%), водночас чоловіками захищено 40 дисертації, що становить 36% у загальній структурі. Приділено увагу питанню забезпечення наукового консультування (керівництва) осіб, які захистили дисертації у спецрадах з державного управління у НАДУ та ДРІДУ НАДУ за спеціальністю 25.00.03 – «Державна служба». Підкреслено, що питання організації державної служби та діяльності державного службовця досліджуються не тільки в межах спеціальності «Державна служба», але у межах інших спеціальностей галузі знань «Державне управління», та у межах інших наукових галузей. Сформовано висновки та вказано перспективи подальших наукових досліджень по спеціальності «Державна служба».

Опубліковано
2020-04-25