СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

В статті зазначено, що нормативно-правове регулювання інвестиційної безпеки надає гарантії та захист для інвесторів, які можуть бути недобросовісними, тобто відноситись до так званих псевдоінвесторів. Виявлено, що правове регулювання базується на використанні методів юридичного права, які регулюють відносини між державою та громадянами, органами державної влади та суспільством, а також окреслюють коло повноважень та визначають статус органів державного управління. Надано трактування дефініції поняттю “інвестиційна безпека”, а також наведено власне визначення даного поняття. Визначено, що до форм нормативно- правового регулювання відносяться Конституція, закони, укази Президента, підзаконні правові нормативні акти. До структури правового регулювання включають законодавче регулювання, нормативне визначення елементів, внутрішньо системне нормативне регулювання процесів, самоврядування, правоохоронне регулювання управлінських процесів. Наведено, що нормативно-правове забезпечення інвестиційної політики в Україні було засновано разом з досягненням держави незалежності. Доведено, що особливістю вітчизняного інвестиційного законодавства є те, що окремі аспекти в інвестиційній сфері, окрім нормативно-правових актів, регулюються також нормами господарського, податкового, бюджетного, митного, цивільного й земельного законодавства, правовими актами про приватизацію, цінні папери та фондовий ринок, концесію тощо. Окреслено, що дана нормативно-правова система держави, яка сформувалась свідчить про те, що на сьогодні держава вживає низку заходів, які мають на меті створення в Україні сприятливих умов здійснення інвестиційної діяльності саме шляхом закріплення на законодавчому рівні принципів та правил її здійснення.

Опубліковано
2020-04-25