РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ОСНОВІ РЕІНЖИНІРИНГОВОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті розглядаються можливість і доцільність моделювання адміністративно-управлінських процесів для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (ОМС), яка ґрунтується на процесному підході, відповідно до якого відбувається виконання різноманітних функцій державного управління та надання послуг організаціям і громадянам. Для підвищення ефективності реалізації адміністративних процесів в органах місцевого самоврядування пропонується використовувати методичний апарат реінжинірингу, який довів свою ефективність при реалізації проектів реструктуризації систем управління значної кількості комерційних і державних організацій. Розробка моделі діяльності ОМС дозволяє швидко та економічно визначити найкращий варіант перетворень структури та функцій ОМС відповідно до зміни соціально-економічної ситуації, появою нових завдань або правових рішень щодо перерозподілу сфер управлінської відповідальності. Запропонована трьохрівнева модель діяльності органу місцевого самоврядування, розробка якої базується на попередньо проведеному трьохстадійному реінжинірингу. Розглянуто основні складові даної моделі, які відображають організаційно-функціональну діяльність, адміністративно-управлінські процеси та результативність функціонування ОМС. Організаційно-функціональна модель містить функціонально-структурний опис ОМС, в якому відображається взаємозв’язок структурних підрозділів з функціями, реалізованими цими підрозділами. Модель адміністративно-управлінського процесу є описом ключових для ОМС основних процесів, на основі якого виявляються, відповідно до сформульованих загальних критеріїв, неоптимальні процеси, а також розробляються варіанти рішень щодо їх оптимізації. Модель результативності діяльності підтримує технологічно процедури цілепокладання, показує прив’язку цілей до конкретних виконавців з показниками їх діяльності. На підставі цих моделей виділено предметні області діяльності ОМС та сформовано групи користувачів інформації предметних областей діяльності.

Опубліковано
2020-04-25