КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ

Анотація

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері стандартизації освіти в Україні, предметом є розуміння концептуального змісту стандартизації професійної освіти. Метою статті є визначення концептуального змісту стандартизації професійної освіти на основі аналізу та узагальнення поглядів науковців різних галузей знань та законотворців на роль та переваги стандартизації освіти на компетентнісно-модульній основі.

Авторами проаналізовано підходи до розуміння сутності стандартизації професійної освіти, її переваги та перспективи. Обґрунтовано необхідність приділити належну увагу формуванню ключових компетентностей у здобувачів освіти з урахуванням Рекомендацій Ради Європейського Союзу від 22 травня 2018 року «Про ключові компетентності для навчання протягом усього життя». Доведено, що концептуальність та системність стандартизації змісту професійної освіти сприяє розвитку партнерських відносин між державою, роботодавцями, закладами освіти та майбутніми працівниками. Узагальнено, що саме поєднання професійних стандартів, стандартів професійної освіти та стандартів оцінювання є тим стрижнем та умовою підготовки кваліфікованого фахівця, який би задовольнив потреби національної економіки, ринку праці і безумовно особисті потреби.

Зроблено висновки, що тенденції до професійного протиборства на ринку праці обумовлюють застосування сучасних освітніх практик для підготовки конкурентоздатного та висококваліфікованого фахівця. Розробка та активне застосування стандартів формує компетентності не лише у здобувачів освіти, але  й  у  педагогів.            Аналіз вимог  роботодавців  до майбутнього працівника свідчить все більше про зміщення уваги від знань до умінь і навичок. Ситуація, яка склалась в світі з поширенням пандемії вірусу Covid-19, яскраво продемонструвала як швидко може змінитись світ та звичний уклад життя. Ми не можемо не відзначити, що виховання та навчання здобувачів освіти будь-якого освітнього рівня після такого досвіду повинно зміститись у бік формування особистості, яка усвідомлює, що єдине що є незмінним – це зміни. Стандартизація змісту професійної освіти цьому безумовно сприятиме.

Опубліковано
2020-04-25