КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Мета дослідження, результати якого висвітлені в цій статті, полягає в тому, щоб визначити, укласти в логічно-цілісну систему та описати концептуальні засади формування учасницької культури громадянського суспільства, з метою подальшого визначення на їх основі відповідних публічно-управлінських механізмів.

Автор констатує, що процес публічного управління втілюється в системному комплексі складових, що загалом формують культуру його учасників. Фундаментальними складовими культури учасників публічно- управлінського процесу є: політико-правова грамотність; демократична свідомість; громадянська поведінка.

Автор зазначає, що у сучасному світі нема розвиненого цивілізованого суспільства, в якому не використовувалося б, не культивувалося б поняття "учасницька демократія". Тому правильне розуміння тих явищ, які цим поняттям відображаються, набуває безпосередньо світоглядного значення. Світогляд людини не може бути повним, досконалим якщо у ньому відсутні знання щодо сутності демократії. Отже формування культури демократичної участі є важливим складником формування особистості громадянина і громадянської культури суспільства загалом. Саме тому цим питанням зараз в Україні надається найважливішого значення.

Загальну структуру культури громадських учасників публічно- управлінського процесу і послідовність її формування автори представляють у вигляді цілісної функціональної системи, окремі складові якої тісно пов’язані, розвиваються у взаємодії поступово, послідовно або одночасно. Відповідно до складових описаної структури учасницької культури, держава, як об’єктивно зацікавлений учасник демократичного процесу публічного управління повинна застосовувати певні управлінські механізми впливу на формування цієї культури. В узагальненому вигляді до числа таких державно-управлінських механізмів слід віднести: стримування, заохочування, сприяння, спостереження та реагування.

Опубліковано
2020-04-25