ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено аналіз характерних особливостей визначення правового статусу депутата місцевої ради (органів місцевого самоврядування) в окремих держава-членах ЄС за теоретичним, функціональним і оціночним компонентами. Результати аналізу дали змогу встановити особливості визначення функцій, повноважень та відповідальності депутата місцевої ради; організації діяльності в напрямку ефективної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації; оцінювання ефективності їх діяльності в окремих державах- членах Європейського Союзу.

Як відомо, в Україні проведення реформи децентралізації планується завершити до кінця 2020 року. В її основу закладено основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування. Реформа передбачає впровадження стандартів організації управління на місцях, а також формування національної моделі місцевого самоврядування, виходячи з власних потреб та традицій. З огляду на проведений аналіз правового статусу депутата місцевої ради за теоретичним, функціональним та оціночним компонентами визначено такі проблемні питання, які потребують вирішення: наявність політизації діяльності депутатів місцевої ради та закріплення впливу на нього великих політичних партій національного масштабу; досить обмежене використання інструменту співробітництва між об’єднаними територіальними громадами; відсутність методологічних та інституційних засад оцінювання ефективності діяльності депутата місцевої ради. Для їх вирішення доцільно проаналізувати функції та повноваження депутата місцевої ради, що стосуються забезпечення реалізації національних інтересів та інтересів громади, а також ефективності їх діяльності; організації взаємодії депутата місцевої ради з іншими територіальними громадами, органами влади, що виконують функції контролю, а також з органами державної влади стратегічного рівня щодо реалізації національних інтересів.

Опубліковано
2020-04-25