ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто питання, що стосуються взаємодії правоохоронних та інших органів, а також її вплив на зміцнення економічної безпеки загалом. Під поняттям взаємодія слід розуміти узгоджену діяльність, що під час виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень здійснюється згідно основних принципів взаємодії. Умовно взаємодію під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень можна розглядати залежно від виду діяльності з якою вона пов’язана, а саме:

1) взаємодію між оперативними працівниками, слідчим, прокурором в якості процесуального керівника та слідчим суддею в рамках кримінального провадження; 2) взаємодію між органами досудового розслідування чи судом із спеціалістами, експертами та експертними установами; 3) взаємодію між правоохоронними органами чи установами у рамках міжнародного співробітництва. Розглянувши кожен із видів взаємодії та проблемні питання, що їх стосуються, у статті запропоновано варіанти вирішення цих питань. Так, щодо взаємодії, яка стосується здійснення процесуального керівництва прокурором, надання (виконання) доручень, отримання рішення слідчого судді запропоновано збільшити ресурси використання електронних технологій стосовно документообігу. У випадку взаємодії між органами досудового розслідування чи судом із спеціалістами, експертами та експертними установами запропоновано створити можливість проводити попередні експрес дослідження на місці виявлення кримінального правопорушення у разі потреби. Стосовно взаємодії в рамках міжнародного співробітництва, на нашу думку, державі слід приділити увагу налагоджуванні процесів саме непроцесуальної взаємодії між регіональними відділами, які безпосередньо приймають участь у розслідуваннях.

Враховуючи наведене, звернуто увагу на важливість ролі держави у вирішенні проблем взаємодії, вказаної вище, та необхідність здійснення державного регулювання цього питання. Під поняттям державне регулювання слід розуміти діяльність, що застосовується спеціально уповноваженими органами, врегульована нормами права та спрямована на забезпечення функціонування держави з урахуванням її цілісності, неподільності, прав та свобод громадян як найвищих соціальних цінностей.

Опубліковано
2020-04-24